LARISA INIĆ: Propaganda ili novinarstvo

14 Jun 2015

Slučaj “Mađar so”

Malo-malo pa pukne negde u Pastorovoj porodi?noj manufakturi. Posle pobuna u Narodnom pozorištu i Nacionalnom savetu Ma?ara, protiv jednoumlja pobunili su se i novinari jedinog dnevnog lista na ma?arskom jeziku u Vojvodini – “Ma?ar soa”.

“Ma?ar so” odavno ve? li?i na strana?ki bilten, a izdanja lista uo?i izbora mogla bi služiti kao školski primeri propagandisti?kog novinarstva. Ipak, grupa uglavnom mla?ih novinara, ne samo da zna misliti ve? zna i napisati, a pokazalo se i istrajati u borbi za svaki red druga?ijeg teksta od SVM-ovskog mejnstrima. Glavna urednica Marta Varju, o?igledno nemo?na da do kraja obavi partijski zadatak u emisiji “Dijalog” Pannon televizije napala je novinare sopstvenog lista, uvredivši ih ocenama da su lenji i nesposobni, da ne znaju da obavljaju posao, te da ni ne žele da rade. Ovoj profesionalnoj i ljudskoj kapitulaciji, koja ne samo da ukazuje na upitne uredni?ke sposobnosti ve? i na pomanjkanje komunikacijskih veština i dobrog odgoja, koji bi podrazumevali da se o problemima ipak popri?a i u samoj ku?i pre klasi?ne pljuva?ine u javnosti. Ali, prozivka ovog tipa odli?na je osnova za kasniji obra?un sa neistomišljenicima. Po receptu ve? vi?enom i veoma dobro oprobanom u SVM-ovskom kadrovanju, ovakve ocene obi?no prethode rešenjima o tehnološkom višku ili otkazima politi?ki neuopodobljenim (zbog ljubavi sa SNS, sada je sasvim u redu koristiti naci-novogovor) kadrovima. Tajming je više nego providan. Posle privatizacije Radio Subotice, bi?e neophodno smestiti sve one poslušne i ve? izbrušene propagandiste koji godinama unazad bez pardona pišu ono što im se kaže, pod uredni?kom palicom ?oveka koji je posle poslednjih izbora nagra?en funkcijom u Ma?arskom nacionalnom savetu.

Nekoliko dana kasnije, Margareta Tomo, objavila je komentar o slobodi medija, kojim je umerenim tonom iznela sopstveno vi?enje slobode medija i novinarske profesije. Kako to ve? bude sa ljudima koji baš nisu pomireni sa konceptom slobode štampe, Marta Varju je, na naslovnoj strani, reaguju?i na komentar pozvala Margaretu Tomo na odgovornost i izvre?ala je. Deo redakcije, uputio je potom pismo osniva?u (Ma?arskom nacionalnom savetu) i rukovodstvu „Ma?ar Soa” sa zahtevom da Marta Varju objasni ocene iznete u javnosti. U pismu se rukovodstvo poziva da poseti sve redakcije „Ma?ar soa”, gde bi glavna urednica mogla precizirati ocene izre?ene u pomenutoj emisiji, „odnosno poimence pozvati na odgovornost one koji ne izvršavaju radne zadatke, umesto da u javnosti uopšteno omalovažava svoje saradnike”. Iako je pismo bilo internog karaktera i prosle?eno sa namerom da se kona?no pokrene dijalog, završilo je objavljeno u novinama zajedno sa odgovorom zamenika urednika Zoltana Nemeta, što je suprotno svim profesionalnim pravilima. On je poput glavne urednice pozvao na odgovornost, ovoga puta jednog od potpisnika pisma, a poslužio se i dobrom starom spletkom optuživši ?lanove pobunjenog dela redakcije da su na društvenim mrežama vre?ali urednicu. Lojalnost Nemeta je toliko neupitna, da je u navedenom tekstu objavio i (izmišljene?) navode kojima je potkrepio tu tvrdnju.

Kona?no, kada je postalo svima jasno, da dijalog nije u interesu ni rukovodstva “Ma?ar soa” ni Ma?arskog nacionalnog saveta (odnosno SVM), zaposleni u ovom listu objavili su otvoreno pismo i podržali Margaretu Tomo. U pismu se navodi kako je krajnje uvredljivo da urednica novina napada svoju novinarku u uvodniku na prvoj stranici, iako bi po prirodi funkcije morala da stoji uz svoje novinare. Novinari u saopštenju isti?u kako je komentar subjektivna novinarska forma i da niko ne sme biti izvrgavan ruglu i vre?an zbog mišljenja. Oni su pozdravili predlog Marte Varju da “Ma?ar so” objavi seriju tekstova o slobodi štampe, izražavaju?i nadu da ?e mo?i da izraze mišljenje.

”Ali do tada mi stajemo ne samo uz slobodu štampe, nego i uz slobodu mišljenja Margarete Tomo. Njene iskrene re?i, re?enice koje oslikavaju njene unutrašnje dileme ne zaslužuju vre?anje i porugu ve? poštovanje i uvažavanje! Mi, dolepotpisani verujemo da se u ‘Ma?ar sou’, u Vojvodini, 2015. godine niko ne sme vre?ati, izvrgavati ruglu bez osnova, bez argumenata”, navodi se u saopštenju u kome se pozivaju i organizacije, institucije, redakcije, strukovne organizacije i pojedinci da podrže Margaretu Tomo i pošalju email podrške na adresu: magyarszo2015@gmail.com.

(Autonomija; karikatura: Hugo)

Podelite ovu stranicu!