Lajons klub poklonio konja Domu u Veterniku

08 Mar 2016

Konj je namenjen za potrebe štićenika koji boluju od cerebralne paralize, drugih oblika invaliditeta, kao i deci sa autizmom

Lajons (Lions) klub “Mileva Mari? Ajnštajn” poklonio je danas Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku pored Novog Sada jednog konja koji ?e služiti za rekreativno i terapijsko jahanje.

Konj je namenjen za potrebe šti?enika koji boluju od cerebralne paralize, drugih oblika invaliditeta, kao i deci sa autizmom, re?eno je na sve?anosti.

Poklonjeni konj svojom rasom, gra?om, godištem, zdravstvenim stanjem i karakterom odgovara programu rekreativnog i terapijskog jahanja, a sve aktivnosti vezane za rekreativno i terapijsko jahanje sprovodi?e obu?ena lica zaposlena u domu u Veterniku.

Lions LajonsLajons Klub “Mileva Mari? Ajnštajn” okuplja dvadesetak žena, koje su uspešne u svojim profesijama i koje se preko kluba bave hmanitarnim radom.

Klub je deo mreže Lajons internešnel (Lions Clubs International), najve?e me?unarodne humanitarne organizacije na svetu, koja ima više od 1,4 miliona ?lanova i 46.000 klubova u preko 205 zemalja širom sveta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!