Kuršumlija – opština sa najviše crkava

24 Jan 2012

U jednoj od najsiromašnjih opština u Srbiji, Kuršumliji, trenutno „radi” 60 crkava, naravno pravoslavnih. Od toga, polovina je sagrađena u proteklih deset godina

Direktor sektora za turizam kuršumlijskog preduze?a “Planinka” Radovan Tanaskovi? rekao je danas da opština Kuršumlija ima 60 aktivnih crkava što je, kako navodi, najve?i broj u Srbiji.

Tanaskovi? je za agenciju Beta kazao da je polovina od tih 60 crkava sagra?ena u proteklih deset godina, a u Kuršumliji ima i više od 50 crkvišta (ostataka srednjevekovnih crkava).

U samom gradu su dve aktivne crkve, dok su ostale u selima. Ve?inu crkava su gradili meštani, a ?etiri crkve je izgradilo turisti?ko preduze?e Planinka.

Tanaskovi? je naveo da njegovo preduze?e želi da turisti koji ?e dolaziti na lokalitete kod Kuršumlije imaju u blizini i crkve, da zadovolje verske potrebe.

Planinka je jednu crkvu sagradila u Lukovskoj Banji, dve u Prolom banji i jednu u ?avoljoj varoši.

“Neke od ovih crkava su sagra?ene na temeljima starih i za njih su vezane mnogobroje legdende i narodna predanja, koje su veoma atraktivne i privla?ne za turiste”, rekao je Tanaskovi?.

U Lukovskoj Banji, crkva je podignuta na steni, gde se materijal za njenu izgradnju nosio na rukama i na konjima. U Prolom banji je izgradnja crkve tako?e zapo?eta na jednoj steni.

Preduze?e Planinka, pored izgradnje novih crkava, ulaže i u obnovu srednjevekovnih crkava kako bi se poja?ala turisti?ka ponuda kraja.

Ta?an broj ostataka srednjovekovnih crkava na teritoriji Kuršumlije još nije utvr?en.

Turisti?ko preduze?e Planinka je za izgradnju i obnovu crkava do sada uložilo više od 80.000 evra.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!