Kurs Evropska unija i rodna ravnopravnost u Novom Sadu

05 Sep 2008

Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine raspisao je konkurs za poha?anje kursa Evropska unija i rodna ravnopravnost…

Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine raspisao je konkurs za poha?anje kursa Evropska unija i rodna ravnopravnost, koji ?e se realizovati u Novom Sadu od oktobra do decembra 2008. godine. Cilj kursa je da pove?a nivo znanja o Evropskoj uniji, njenom nastanku, na?inu funkcionisanja i najvažnijim smernicama unutar socijalne politike i rodne ravnopravnosti, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije. Polaznici kursa upozna?e se i sa na?inom donošenja odluka, najvažnijim institucijama i politikom unutar Evropske unije, a sve to sa rodnom perspektivom.
Kurs ?e trajati tri meseca sa predavanjima od po dva sata nedeljno. Sva literatura ?e biti obezbe?ena u elektronskoj formi i uglavnom na engleskom jeziku. Kurs je besplatan, s tim što svaki polaznik snosi sopstvene putne troškove. Uslovi za prijavu na konkurs su upisana ili završena viša škola ili fakultet, dobro poznavanje engleskog jezika ili nekog drugog jezika koji se govori u EU, iskustvo u oblasti ljudskih prava i zainteresovanost za evropske tokove i rodnu ravnopravnost.
Odabrani polaznici potpisuju ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova da ?e redovno poha?ati kurs (najmanje 70 odsto od predvi?enih ?asova). Svi polaznici koji uspešno polože završni test i napišu završni rad dobi?e diplomu o poha?anju kursa koju izdaje Zavod za ravnopravnost polova.
Svi koji žele da poha?aju kurs potrebno je dostave biografiju i motivaciono pismo, a prijave je potrebno poslati na adresu Zavoda za ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 6, 21000 Novi Sad ili putem i-mejla zavod.ravnopravnost@gmail.com sa naznakom “Za konkurs” najkasnije do 15.09.2008. godine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!