Kula: Imenovanja direktora pred izbore

20 Apr 2016

...dva dana pred redovne lokalne izbore na dnevnom redu Skupštine kadrovske promene

Predsednica Skupštine opštine Kula Snežana Mrkai? zakazala je za petak, dva dana pred lokalne izbore, sednicu kulskog parlamenta na ?ijem ?e dnevnom redu, izme?u ostalog, biti i imenovanja direktora javnih preduze?a i ustanova ?iji je osniva? lokalna samouprava, prenela je danas Radio-televizija Vojvodine.

Odbornici u Kuli ?e na sednici razmatrati i ta?ku o razrešenju i imenovanju ?lanova školskih odbora, kao i o imenovanju predsednika i ?lanova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu.

Kako se navodi u pozivu na sednicu, materijal za te dve ta?ke odbornicima ?e biti dostavljen pred po?etak sednice.

Na skupštini ?e se tako?e odlu?ivati i o predlogu odluke o rebalansu lokalnog budžeta, angažovanju eksterne revizije završnog ra?una, o usvajanju po?etnog likvidacionog bilansa Agencije za razvoj opštine – u likvidaciji.

Odbornici ?e se izjašnjavati i o izmenama odluke o obavljanju komunalnih delatnosti, o izmenama statuta doma kulture u Ruskom Krsturu, o finansijskom planu te ustanove.

Skupština ?e razmatrati i izveštaj o radu štaba za vanredne situacije, kao i o izmenama programa poslovanja sa finansijskim planom javnih preduze?a ?iji je osniva? opština.

Redovni lokalni izbori održavaju se i u Kuli u nedelju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!