Kukuriku pogazio HDZ

04 Dec 2011

U Hrvatskoj su zatvorena birališta. Prema preliminarnim rezultatima, Kukuriku koalicija je osvojila 83 mandata i prema tome će moći sama da formira vladu, a HDZ je ubedljivo poražen - osvojio je 40 mandata.

Ovo je najlošiji rezultat u istoriji HDZ-a, koji je osvojio 22,1 odsto glasova prema nezvani?nim podacima, agencije Ipsos Puls koju je ve?eras objavio HRT.

Kukuriku koalicija ?e, ako se potvrdi ubedljiva pobeda, mo?i sama da formira vladu. Reporter B92 javlja da je ova koalicija burno proslavila prve rezultate, prema kojima je za njih glasalo 44,5 % gra?ana.

Anketa je objavljena u 19 ?asova, odmah po zatvaranju bira?kih mesta.

Anketa je sprovedena na 400 bira?kih mesta na uzorku od 30.000 bira?a uz napomenu da su mogu?a manja odstupanja u broju osvojenih
mandata.

Hrvatski Sabor ima 151 poslanika, a za formiranje vlade potrebno je najmanje 76 poslanika.

Prema izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, do 16 sati policija je intervenisala na ?etiri bira?ka mesta gde su zabeležene sva?e, negodovanja i vre?anja.

Na glasanje su došli i bira?i autobusima iz Srbije, najviše u Gospi? i Knin, a na zadarskom podru?je došlo je 13 autobusa – šest u okolinu Obrovca, pet u Benkovac i dva u Zadar, piše jutarnji.hr.

Ju?e je po?elo, a danas i nastavljeno glasanje na 124 bira?ka mesta u 52 zemlje sveta, gde pravo da bira tri poslanika dijaspore ima 411.000 hrvatskih državljana u inostranstvu.

U Srbiji se glasa na ?etiri bira?ka mesta u Beogradu i dva u Subotici i od 35.000 popisanih bira?a 584 se registrovalo za glasanje.

U 10 teritorijalnih izbornih jedinica u Hrvatskoj ukupno 3.717.523 bira?a proporcionalnim na?inim glasanja sa strana?kih i nezavisnih lista bira po 14 kandidata – ukupno 140 poslanika, dok je u 12. izbornoj jedinici za nacionalne manjine na prostoru cele zemlje evidentirano 374.800 bira?a koji ve?inskim sistemom biraju osam poslanika nacionalnih manjina, od toga tri srpska.

Zakonom je, me?utim, odre?eno da pripadnik nacionalnih manjina može da se izjasni da ne glasa na manjinskoj nego na opštoj strana?koj listi.
U izborima u?estvuje 313 kandidacionih lista od ?ega je 285 strana?kih. Me?u nima 204 su samostalne, 81 je koaliciona i 28 nezavisnih lista.

Za mandate poslanika nacionalnih manjina bori se 56 kandidata. Za tri srpska mandata konkuriše 13 kandidata iz dve stranke, jedne koalcije i jedne nezavisne liste, prijavljen je i jedan nezavisni kandidat.

Ankete i analiti?ari se slažu u prognozi da ?e na ovim izborima pobediti opoziciona Kukuriku koalicija koju ?ine Socijaldemokratska partija (SDP) koju vodi Zoran Milanovi?, Hrvatska narodna stranka (HNS) koju vodi Radimir ?a?i?, Istarski demokratski sabor (IDS) koji vodi Ivan Jakov?i? i Hrvatska stranka umirovljenika (penzionera) (HSU) koju vodi Silvano Hrelja.
Prema tim predvi?anjima, sada vode?i HDZ, na ?elu sa aktuelnom premijerkom Jadrankom Kosor, oti?i ?e u opoziciju.

Ostaje pitanje da li ?e Kukuriku koalicija osvojiti natprose?nu ve?inu od 76 mandata, ili ?e im za postizanje ve?ine trebati neki koalicioni partner, najverovatnije iz redova poslanika nacionalnih manjina.

Selja?ka i liberalna stranka po prognozama bi trebalo da osvoje po dva -tri mandata, a od tri do pet trebalo bi prema predvi?anjima, da osvoji Hrvatski demokratski savez za Slavoniju i Baranju.

Novim strankama i listama kao što su laburisti, lista Ljube Jur?i?a i nezavisnoj listi sveštenika Ivana Grubiši?a daje se tek po mandat – dva, kao i za rascepkane desni?arske pravaške stranke.

Što se Srba ti?e, najja?a Samostalna demokratska srpska stranka, osim tri mandata u 12. izbornoj jedinici, za svoj ?etvrti mandat bori?e se putem liste u 9. izbornoj jedinici, koja obuhvata Liku i severnu Dalmaciju.

Ove izbore karakterišu nerešeni bira?ki spiskovi koji su po mnogim “prenaduvani”, ?ak i kad se ura?unali svi koji privremeno žive i rade u inostranstvu, kao i nesrazmerne izborne jedinice, me?u kojima je razlika i do 30 odsto umesto zakonskih pet odsto.

(B92)

Podelite ovu stranicu!