Kuba počinje sa naplatom poreza

30 Dec 2012

Prvi put u historiji Kube - Komunistička partija će početi sa naplatom poreza. Ovaj historijski zakon će nepovratno promijeniti odnos Kubanaca prema Vladi

Komunisti?ki režim Kube nema problema sa ustavnim sistemom koji se protivi ubiranju poreza. Ta zemlja ?e po?etkom naredne godine bez izuzetka po?eti sa oporezivanjem.

Prvi put u historiji Kube – Komunisti?ka partija ?e po?eti sa naplatom poreza.

Yoneldis Mojena, taksista, kaže:

“Mislim da ?e to samo pomo?i ekonomiji, jer kada ubirete novac i ekonomiji je bolje. Zašto su razvijene zemlje tako razvijene? Jer izdržavaju same sebe.”

Intenziviranje reformi

Ovaj historijski zakon ?e nepovratno promijeniti odnos Kubanaca prema Vladi.

Tako?er, postoje signali da ?e se reforme, okrenute slobodnom tržištu, samo intenzivirati.

Juan Gonzalez, 47-godišnji penzioner, kaže:

“Revolucija se ne može nastaviti sa prtljagom i svi to znamo. Cijela Kuba zna da smo mi jedini koji ne pla?aju poreze, a sada ih moramo pla?ati jer nam treba novac kako bismo investirali u druga dobra od kojih ?emo svi imati koristi.”

Vlada, tako?er, planira i socijalnu pomo? za siromašne zamijeniti samo konkretnim olakšicama. To zna?i da je to ujedno i kraj životu pod o?inskim nadzorom države.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!