Krstonošić: Zaustaviti prodaju građevinskog zemljišta

18 Mar 2016

Sporna prodaja zemlje za novu fabriku i potrebe kompanije „Lir“

Kandidat Demokratske stranke (DS) za gradona?elnika Novog Sada Veljko Krstonoši? ocenio je danas da aktuelna vllast u tom gradu o?ajni?ki pokušava da obezbedi sredstva za realizaciju “štetnog” ugovora sa stranim partnerom o izgradnji nove fabrike u radnoj zoni „Sever 4”, te da zato sprovodi rasprodaju ostalog gra?evinskog zemljišta.

„Na prodaji je oko trideset parcela u vlasništvu grada, me?u kojima su i one najvrednije koje se s pravom nazivaju porodi?nom srebrninom. Zemlja se rasprodaje u trenutku kada se tržište nekretnina još nije oporavilo i kada su cene najniže. Gra?evinsko zemljište nije obnovljiv resurs i zato se njime vrlo pažljivo raspolaže“, upozorio je Krstonoši?.

U pitanju je zemljište namenjeno za novu fabriku i potrebe kompanije „Lir“.

On je zatražio od aktuelne gradske vlasti u Novom Sadu da zaustavi rasprodaju gra?evinskog zemljišta, a posebno parcele na kojima se trenutno nalazi rasadnik Javnog komunalnog preduze?a Gradsko zelenilo, kao i najve?u slobodnu parcelu na podru?ju šireg centra grada pored stadiona „Kara?or?e“.

“Iste parcele mogla je da proda i prethodna gradska vlast, ali se od prodaje odustalo lošeg tržišta”, poru?ila je DS i dodala da je pokrenuta i prodaja zemljišta u Stražilovskoj ulici na kojem je bila planirana izgradnja stanova za sadašnje stanare podgra?a Petrovaradinske tvr?ave.

“Ovo posredno pokazuje da je odlaze?a gradska vlast prakti?no odustala od velikog projekta ure?enja Podgra?a i njegovog pretvaranja u svojevrstan kulturni centar”, upozorio je Krstonoši? na konferenciji za novinare.

Dodao je da je DS projekat ure?enja podrga?a uvrstila u svoj predizborni program za Novi Sad i on ?e biti realizovan ukoliko stranka ponovo preuzme odgovornost za upravljanje Novim Sadom.

Dodaje se i da je grad odustao od izgradnje Zavoda za hitnu medicinsku pomo?, kao i da više ne ispla?uje subvencije za smeštaj dece u privatnim vrti?ima, a ranije je odustao i od najavljene gradnje mosta izme?u Štranda i Ribarskog ostrva.

“Sve ove investicije gradska vlast je do ju?e ozna?avala kao najzna?ajnije i hvalila se njima kao da su ve? realizovane. Pri tom sve ra?unice pokazuju kako se investicija u novu fabriku, u koju Novi Sad treba da uloži ?etiri milijarde dinara, može vratiti tek za 40 godina”, kazao je on.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!