Krstaši iznad Risna

12 Jan 2012

Imala je Crna Gora i bolja arhitektonska rešenja od krsta sa četiri ocila koji od Božića svake noći svetli iznad Risna, i to na agregat - trafiku s krstom u obliku crkve u Baru

Na arheološkom nalazištu Gradina, iznad Risna, postavljena je metalna konstrukcija krsta sa ?etiri ocila, koja svetli i no?u pomo?u agregata.
 

Iz Komunalne policije Kotora najavili su uklanjanje metalnog krsta, jer, kako je saopšteno, na javnoj površini nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih simbola bez saglasnosti nadležnog organa.

Na?elnik kotorske Komunalne policije Zoran Vu?inovi? kazao je da je metalni krst sa ?etiri ocila postavljen na vrlo nepristupa?nom terenu, kao i da je za njegovo osvetljenje nabavljen poseban agregat.

„Sve je veoma dobro organizovano, jer je tu prisutan i agregat, a kompletna konstrukcija krsta veoma dobro je odra?ena. Imamo podatke da su u osvetljavanju krsta u?estvovali i neki radnici iz kotorske Elektrodistribucije“, naveo je on.

Vu?inovi? je dodao da su nadležne službe pismeno upozorile oeganizatora postavljanja metalnog krsta da, po crnogorskim propisima, nije dozvoljno postavljanje bilo kakvih simbola na javnoj površini bez odobrenja i saglasnosti nadležnih državnih organa.

On je, kako prenose podgori?ki mediji, najavio da ?e Komunalna policija uskoro ukloniti metalni krst iznad Risna.

„Svako postavljanje bilo kakvih objekata na javnoj površini bi?e onemogu?eno. Nakon tri dana, kako je to predvi?eno propisima, Komunalna policija ?e sa sa izvršnom službom ukloniti metalni krst“, rekao je Vu?inovi?.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!