Krivične prijave protiv Maje Gojković, Igora Mirovića, Miloša Vučevića

10 Dec 2014

Afera ATP Vojvodina i dalje nerešena, a ka' će - ne zna se

Investitor Autotransportnog preduze?a (ATP) Vojvodina Ilija Devi? podneo je krivi?ne projave protiv bivše gradona?elnice Novog Sada a sadašnje predsednice Skupštine Srbije Maje Gojkovi? i još nekoliko bivših i sadašnjih gradskih funkcionera u Novom Sadu.

Pored Maje Gojkovi?, krivi?na prijava podneta je i protiv Igora Mirovi?a, koji je bio direktor Zavoda za izgradnju grada u periodu od 2004. do 2008. godine, kada je Gojkovi?eva bila radikalska gradona?elnica Novog Sada.

Maja Gojkovi? i Igor Mirovi? su danas visoki funkcioneri Srpske napredne stranke.

Ilija Devi? je krivi?nu prijavu podneo zbog osnovane sumnje da su imenovani naneli štetu Novom Sadu u iznosu od 400 miliona dinara, da su grubo povredili prava 500 zaposlenih u ATP Vojvodina, koje su oštetili za više stotina miliona evra.

Oni su, prema Devi?evim navodima, 2005. i 2006. godine prvo doneli odluku i sklopili ugovor s njim o izgradnji nove me?umesne autobuske stanice u Novom Sadu, da bi potom po?eli da opstruišu sprovo?enje ugovora i da namerno ometaju po?etak rada nove me?umesne autobuske stanice.

Zbog takvog odnosa, nadlezni sudovi su ranije ve? presudili da Grad Novi Sad mora ATP Vojvodini da isplati 400 miliona dinara odštete.

Ilija Devi? je krivi?ne prijave Republi?kom javnom tužilaštvu i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu podneo, izme?u ostalog, i protiv bivšeg predsednika Skupštine grada Novog Sada Zorana Vu?evi?a i bivšeg direktora Javnog preduze?a Urbanizam Aleksandra Jefti?a.

Krivi?ne prijave Republi?kom javnom tužilaštvu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu Devi? je podneo, izme?u ostalog, i protiv aktuelnog gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a i njegovog zamenika Miroja Jovanovi?a

On je optužio gradske ?elnike da su vršili pritisak na pravosu?e i na tužilaštvo, kao i da su spre?avali izvrsenje pravosnažne presude.

Ilija Devi? je u saopštenju za javnost naveo da je krivi?ne prijave prosledio i evropskim institucijama, jer je svestan da se na doma?i sud i tužilaštvo vrše pritisci, zbog ?ega ne mogu da rade u skladu sa svojom profesionalnom dužnoš?u i obavezama.

Prema njegovim re?ima, evropske institucije ?e ove prijave razmatrati u okviru pregovara?kog poglavlja 23, koje se ti?e vladavine prava.

Evropska komisija je ranije aferu oko ATP Vojvodine stavila na spisak 24 sporne privatizacije u Srbiji, kao jedini slu?aj privatizacije u kojem je ošte?en investitor.

Ilija Devi? je u maju mesecu od predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a zatražio da se kona?no ispita afera oko izgradnje me?umesne autobuske stanice u Novom Sadu.

On je tada ocenio da želi da ga uništi “politi?ko-kriminalna družina” i podsetio da je dobio spor protiv Grada Novog Sada, a potom je tužilaštvo podnelo protiv njega “iskonstruisanu” krivi?nu prijavu i odredilo mu pritvor.

Specijalni tužilac Miljko Radisavljevi? rekao je po?etkom februara ove godine da je Devi?u odre?en pritvor nakon što je saslušan u okviru istrage privatizacije ATP Vojvodine i precizirao da se sumnji?i za utaju poreza i zloupotrebu položaja.

Devi? je upitao šta se desilo sa krivi?nim prijavama koje je on podnosio od 2007. godine do danas.

Devi? je 2006. godine zaklju?io ugovor sa tadašnjom gradona?elnicom Novog Sada Majom Gojkovi? o izgradnji nove autobuske stanice. Taj objekat je završen, ali grad nikada nije preusmerio saobra?aj na novu lokaciju.

Zbog dospelih rata kredita, ATP Vojvodina je otišla u ste?aj, a Devi? je podneo tužbu za naknadu štete. Grad Novi Sad je osu?en da plati Devi?u 300 miliona dinara sa kamatom.

Opozicija je u Novom Sadu u više navrata prozivala visoke funkcionere Srpske napredne stranke Maju Gojkovi? i Igora Mirovi?a, zbog afere sa ATP Vojvodinom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!