KRIK: Tri meseca od rušenja u Savamali – istraga nije ni pokrenuta

27 Jul 2016

Ni

Ni tri meseca od bespravnog rušenja privatnih objekata i pritvaranja gra?ana u beogradskoj ?etvrti Savamala, tužilaštvo nije otvorilo istragu i javnosti nisu predo?ene informacije o tome ko stoji iza ovog doga?aja. Ne zna se ni ko je naložio policiji da te no?i ne odgovori na pozive gra?ana koji su videli rušenje i ne iza?e na teren. KRIK podse?a na najvažnije detalje ovog slu?aja.

Oko jedan sat iza pono?i 25. aprila, dok su se prebrojavali glasa?ki listi?i, predstavnici politi?kih partija se cenkali oko broja osvojenih skupštinskih mesta, a gra?ani ?ekali da ?uju rezultate izbora, tri bagera bez oznaka ušla su u Hercegova?ku ulicu u Savamali.

Došli su iz pravca gradilišta „Beograda na vodi“ – sa mesta gde bi trebalo da nikne nova luksuzna ?etvrt prestonice. Vešto su se provukli izme?u dekorativnih žardinjera postavljene nakon rekonstrukcije leve strane ulice i po?eli da ruše desnu stranu na kojoj su bili objekti u vlasništvu firmi „Iskra“ i „Transport peroni“.

Ove firme nekada su bile državne, a novi vlasnici njihovu imovinu kupili su u ste?aju i objekte su uglavnom izdavali. Jedan od zakupaca bio je i „Savski ekspres“, restoran zasterelog enterijera i bogatog jelovnika.

Grupa muškaraca sa fantomkama preko lica sprovela je bagere pod okriljem no?i u ulicu. Oni su se dovezli u Hercegova?ku crnim automobilima zatamnjenih stakala i prekrivenih tablica. Mašinama su prepre?ili prilaz ulici i obezbe?ivali teren dok su bageri rušili.

Da bi se postarali da ne bude svedoka, zaustavljali su gra?ane na ulici i izvla?ili ih iz automobila, oduzimali im telefone i zabranjivali im da se kre?u dok sve zgrade ne sravne sa zemljom. Nisu im dozvolili ni da gledaju u crna vozila koja su patrolirala. ?uvara objekata su vezali, a slu?ajne prolaznike zatvorili u obližnje zgrade. Pošto je rušenje završeno, pustili su ih uz pretnje da nikom ne govore šta se dogodilo.

Po?inioci pod fantomkama odneli su sa sobom snimke sigurnosnih kamera da bi spre?ili da budu otkriveni.

„Imamo poziv, šefe“

Gra?ani su ipak pozvali policiju. Policija ih je, me?utim, izneverila i nije pritekla u pomo?. Od operatera koji su se javljali na njihove pozive dobili su odgovor da je sa „vrha“ stiglo nare?enje da se ne bave ovim slu?ajem.

„Šefe, imamo još jedan poziv iz Hercegova?ke, ovo je nešto novo. Poziva ?ovek i kaže da su njegovog radnika vezali jedno sat vremena i oduzeli mu telefon da nikog ne poziva i opet su srušili neke objekte kod Hercegova?ke 4. To je ono ,Beograd na vodi?, šefe. Isto da postupim kao što je bilo sa onim?“, pitala je službenica u policiji da li da gra?ane preusmeri na Komunalnu policiju.

„Tako je“, kratko joj je odgovorio nadre?eni.

„Šefe, samo jedna pomo?, ovaj što je vezan dole, zove Komunalnu, odbili su ga. Je l ništa da mu ne dajemo, ništa?“, ?uje se u slede?em razgovoru.

„Pa ništa“.

Iste no?i i na identi?an na?in srušeni su i objekti fudbalskog kluba „Železni?ar“ ispod mosta „Gazela“.

Zbog postizborne groznice, o ovim doga?ajima saznalo se tek dva dana kasnije kada je Rodoljub Šabi?, Poverenik za informacije od javnog zna?aja i ro?eni Savamalac, tokom jutarnje šetnje saznao šta se desilo i objavio informaciju o tome. Šabi? je i zvani?no od nadležnih u gradu zatražio da objasne i ispitaju ceo slu?aj.

I dok su predstavnici najviših državnih i gradskih organa Aleksandar Vu?i? i Siniša Mali poricali da država, odnosno grad, imaju bilo kakve veze sa rušenjem, Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? pokrenuo je kontrolu rada policije.

Utvrdio je da policija zaista nije postupila kada je bila pozvana i da je odbila da zaštiti gra?ane koji su bili lišeni slobode.

„Grupa od više desetina lica pod fantomkama preuzela je na dva sata vlast nad delom Beograda“, piše u izveštaju.

Jankovi? je poslao preporuke Ministarstvu unutrašnjih poslova da istraže slu?aj i podnesu krivi?ne i prekršajne prijave, ali je ministarstvo ignorisalo Jankovi?ev izveštaj. Premijer je rekao da nema vremena da ga pro?ita.

Nakon otkri?a Zaštitnika gra?ana ministar policije Nebojša Stefanovi? davao je medijima razli?ite izjave – od toga da je policija izašla na teren kada je pozvana do toga da nije otišla na mesto doga?aja zbog prese?enih kablova koji su mogli da dovedu u opasnost živote policijaca.

Novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK došli su do snimaka rušenja koje je na?inila obližnja sigurnosna kamera i nisu najboljeg kvaliteta, ali su potvrdili doga?aj. Na snimcima se vidi kada žuti bageri dolaze, ruše objekte, odlaze, kao i ljudi koji su zaustavljali prolaznike.

(KRIK)

Podelite ovu stranicu!