Kreditni izgledi Pariza “negativni”

11 Oct 2014

Ekonomija te zemlje nije zabilježila nikakav rast u drugom kvartalu

Bonitetna agencija “Standard i Purs” smanjila je kreditne izglede Francuske na “negativnu”, usljed zabrinutosti u ekonomski oporavak te zemlje. Me?utim, agencija je potvrdila kreditni rejting “dvostruko A kroz A plus minus jedan” (AA/A-1+), koji je tre?i po visini.

Francuski ministar finansija Mišel Sapin izjavio je da su dugovanja njegove zemlje “me?u najsigurnijim na svijetu”.

“Nastavi?emo sa sprovo?enjem neophodnih reformi, kako bi oja?ali šanse za srednjoro?ni ekonomski rast. Francuski dug je me?u najsigurnijim i najlikvidnijim na svijetu i nivoi dugovanja, su, uglavnom po kontrolom,” istakao je Sapin.

Prema podacima “Banke Francuske”, ekonomija te zemlje nije zabilježila nikakav rast u drugom kvartalu, a za tre?i je predvi?en rast od 0,2 odsto.

“Vjerujemo da oporavak francuske ekonomije ne?e biti dostignut i da bi se stanje javnih finansija moglo pogoršati nakon 2014. godine,” navodi se u saopštenju kreditne agencije.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!