Kreativna radionica bez imena Jožefa Nađa

02 Feb 2014

Lokalni parlament Kanjiže odlučio da Jožef Nađ iz formalnih razloga ne može da bude direktor ustanove koju je osnovao i koja se zove po njegovom imenu

Na osnovu odluke Skupštine opštine Kanjiža, naziv Regionalne kreativne radionice „Na? Jožef“ promenjen je i u nazivu ove institucije u budu?nosti ne?e biti nazna?eno ime osniva?a, svetski poznatog umetnika Jožefa Na?a, ro?enog u Kanjiži.

Promenu naziva u „Kanjišku regionalnu kreativnu radionicu“ tražio je sam umetnik, pošto namerava da osnuje novo pozorište pod imenom „Na? Jožef“, re?eno je na ju?erašnjoj sednici Skupštine opštine, na kojoj je vo?ena žu?na rasprava o promeni naziva izme?u predstavnika vlasti i opozicije.

Prema mišljenju pojedinih odbornika, ovo je logi?an korak od strane umetnika Jožefa Na?a, nakon što je na konkursu za izbor direktora ove ustanove od posebnog zna?aja za opštinu, konkursna komisija odbila njegovu molbu, pozivaju?i se na nedostatke u priloženoj dokumentaciji.

Dakle, Jožef Na? iz formalnih razloga nije mogao da bude direktor ustanove, ?ije osnivanje je on inicirao.

(Vajdaság Ma)

Podelite ovu stranicu!