Krajem marta konkurs za najboljeg gradonačelnika u Vojvodini

17 Feb 2011

Nakon raspisivanja konkursa, gradonačelnicima i predsednicima opština biće ostavljeno nekoliko meseci da “dodatno poprave svoj rad”.

Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i me?uopštinsku saradnju Tomislav Stanti? najavio je danas da ?e krajem marta meseca biti raspisan konkurs za izbor najboljeg gradona?elnika i predsednika opštine u Vojvodini.

Stanti? je na konferenciji za novinare rekao da ?e uskoro biti ustanovljeni i kriterijumi za izbor najboljeg gradona?elnika u ovoj pokrajini i dodao da ?e tokom predstoje?eg vikenda biti održan i stru?ni skup na kojem ?e se raspravljati o kriterijumima.

Objasnio je da ?e u formiranju kriterijuma u?estvovati predstvnici Stalne konferencije gradova i opština, Zavoda za informatiku, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Nema?ke organizacije za tehni?ku saradnju (GTZ), ameri?kog Ju-es-ejda (USAID), evropskog Tasko programa, Nacionalne Alijanse za lokalni ekonomski razvoj.

U izradi kriterijuma u?estvova?e i druge nevladine organizacije i mediji, a partner u realizaciji te faze projekta je Nezavisno društvo novinara Vojvodine.

“Želja nam je da na ovaj na?in stimulišemo ?elnike lokalnih samouprava i opštinske uprave na još bolji rad, kao i da ih promovišemo u javnosti, jer smatramo da u javnom mnjenju nije u dovoljnoj meri prepoznata uloga lokalnih samouprava, koje su u stvari pravi nosioci razvoje cele države”, rekao je Stanti?.

Dodao je da ?e, nakon raspisivanja konkursa, gradona?elnicima i predsednicima opština biti ostavljeno nekoliko meseci da “dodatno poprave svoj rad”.

On je najavio da ?e tri pokrajinska sekretarijata uskoro po?eti da realizuju projekat “Me?uopštinska saradnja za otvaranje novih radnih mesta u Vojvodini”.

Stanti? je naveo da ?e u okviru tog projekta lokalnim samoupravama biti skrenuta pažnja da imaju ve?e šanse za privla?enje investicija i za dobijanje evropskih sredstava ukoliko ne nastupaju samostalno, ve? sara?uju sa drugim opštinama i gradovima.

Inicijatori skupa su Sekretarijat za lokalnu samoupravu i me?uopštinsku saradnju, Sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!