Kostreš: Vojvodina najviše izvozi, ali svi tokovi novca vode ka Beogradu

28 Jan 2017

"Nastavi li se ova politika, Beograd će postati jedina naseljena oblast Srbije, a Vojvodina, Šumadija, Niš ili Timočka krajina samo ispražnjeni krajevi"

Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš upozorio je danas da aktuelna ekonomska politika i centralisti?ki sistem upravljanja preti da opustoši Vojvodinu, ali i sve druge regione u Srbiji, izuzev glavnog grada, jer “svi tokovi novca vode ka Beogradu”.

On je ukazao da poslednji podaci Republi?kog zavoda za statistiku o spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije za prvih 11 meseci 2016. godine predstavljaju još jedan od mnogobrojnih primera centralizacije u našoj državi.

U saopštenju za javnost Kostreš je naveo da ti podaci pokazuju da Vojvodina ima najve?e u?eš?e u izvozu u odnosu na druge regione u Srbiji, sa 31,8%, dok slede Šumadija i zapadna Srbija sa 26,6%, te region Beograda sa 25,5%, i južna i isto?na Srbija sa 15,9%. Ipak, kako je istakao, “tokovi novca u Republici Srbiji vode ka Beogradu”.

“Vojvo?anski izvoz je ?ak za 25% viši od u?eš?a pokrajine u ukupnom stanovništvu Srbije, a svi ostali regioni su ispod ili na samom proseku. Me?utim, kada se posmatra regionalni raspored uvoza, upe?etljiva je prednost Beograda jer taj region u?estvuje u ukupnom uvozu Srbije sa ?ak 45,8%, ili ?ak 90% više od u?eš?a glavnog grada u stanovništvu Srbije”, napominje on.

Dodao je da Vojvodina uvozi znatno manje nego što izvozi, odnosno oko 26%.

Prema njegovim re?ima, LSV konstatno ukazuje na ove nelogi?nosti, što ne predstavlja nikakv separatizam, nego želju da se prestane sa praksom ja?anja jednog centra i slabljenja svih ostalih krajeva zemlje.

“Na prvi pogled uo?ava se i problem zamagljivanja realnog ekonomskog stanja u pokrajini jer ne postoje potrebni zvani?ni podaci koje je ranije obra?ivala i publikovala pokrajinska institucija za obradu statisti?kih podataka. Sadašnji Republi?ki zavod za statistiku Republike Srbije ne prikazuje u dovoljnoj meri statisti?ke podatke kao i kretanje trendova. Pogotovo je to uo?ljivo kada uporedimo ‘region Beograd’ i ‘region Vojvodina’ u zvani?nim publikacijama ove institucije”, naveo je Kostreš.

Podsetio je i da je Vojvodina tokom osamdesetih godina prošlog veka prednja?ila kao region i ozbiljno konkurisala privredama Slovenije i Hrvatske, koje su tada bile ekonomski najrazvijeniji deo bivše države, dodavši da je danas Vojvodina po zvani?nim statisti?kim podacima Republi?kog zavoda za statistiku u primetnom ekonomskom zaostajanju za regionom Beograda.

“Ova ?injenica je najilustrativnija u zvani?nim pokazateljima kretanja bruto društvenog proizvoda (BDP) po regionima u Srbiji u 2015.godini. Prema ovoj publikaciji Zavoda za statistiku, BDP Beogradskog regiona iznosi 1,59 milijardi dinara dok je isti BDP za region AP Vojvodine u iznosu 1,06 milijardi dinara. To zna?i da cela Vojvodina na godišnjem nivou proizvede 66 % novostvorene vrednosti (BDP) u odnosu na novostvorenu vrednost grada Beograda”, ocenio je on.

Kostreš je poru?io i da bi podatak o tome da je BDP Vojvodine manji od republi?kog proseka trebalo da bude zvono za uzbunu, odnosno razlog “za promenu ekonomske politike koja guši sve regione osim Beograda”.

“Nastavi li se ova politika, Beograd ?e postati jedina naseljena oblast Srbije, a Vojvodina, Šumadija, Niš ili Timo?ka krajina samo ispražnjeni krajevi”, zaklju?io je on.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!