Kostreš traži razgovor s DS-om

03 Mar 2010

Zamenik

bojan-kostres3_139.jpgZamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš ocenio je da je smena funkcionera te stranke Branislava Pomoriškog s mesta državnog sekeratar u Ministarstvu za NIP posledica manjka komunikacije u vladaju?oj koaliciji. On je za „Dnevnik“ kazao da se LSV zalaže za to da se prevazi?u svi nesporazumi i da ?e se zato ovih dana intenzivirati razgovori s partnerima iz DS-a, koja je stožer vladaju?eg bloka.
– O?igledno je da postoji manjak komunkacije i smena Pomoriškog pokazuje da je neophodno da se to popravi da se sli?ni slu?ajevi ne bi ponavljali – rekao je Kostreš. On je kazao da Liga zbog ove smene ne?e u?i u sukob s G17 plus, ?ija funkcionerka je aktuelna ministarka za NIP Verica Kalanovi?, iako taj ?in smatraju „više nego neprijatnim“.
– Mislim da je tu više re? o ishitrenoj reakciji G17 plus na ono što se desilo u Zrenjaninu, gde je nekoliko funkcionera lokalnog odbora te stranke prešlo u Ligu, nego o ne?ijoj potrebi da se stvori sukob unutar vladaju?e koalicije. I mi ?emo gledati da tu nelagodnost prevazi?emo na najbolji mogu?i na?in, te da više ne do?emo u situaciju koja bi mogla ugroziti koalicione odnose LSV-a i G17 plus, ili, pak, Lige i DS-a – poru?io je sagovornik „Dnevnika”, navode?i da je LSV zbog aktuelnih „nesporazuma“ imao komunkaciju i s G17 plus, te da je uveren u to da su „varnice koje su isko?ile sad sanirane“ i da se ide u pravcu smirivanja tenzija.
Me?utim, nakon ju?erašnjeg otvorenog pisma još jednog državnog sekretara iz LSV njegovom resornom ministru, ?ini se da bi odnosi u vladaju?oj koaliciji mogli doživeti novu „neprijatnu epizodu“. Naime, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadži? obratio se javnosti, navode?i da mu je rad u tom ministarstvu onemogu?en. „Ve? dugi niz meseci mi je onemogu?eno da u?estvujem u radu Ministarstva u kojem sam državni sekretar, a moje aktivnosti su svedene na pra?enje pravnih akata, i zabranili su mi da radim svoj posao“, isti?e Karadži? u otvorenom pismu resornom ministru Svetozaru ?ipli?u.
On u pismu tvrdi i da je ministar ostao nem na pretnje koje su mu upu?ene, „i to kako one spolja, tako i na one koje su upu?ivali neki zaposleni u samom Ministarstvu“, te da mu je ukinut i službeni mobilni telefon. Karadži? od ?ipli?a traži objašnjenje za takve postupke, upitavši da li su razlog za to izjave o Srebrenici, odbrana Zakona o diskriminaciji ili stav da treba raditi u interesu države a ne stranke. „Ostavku ne?u dati jer Srbija nema više vremena za povla?enje pred neznanjem, bezobrazlukom i neradom“, poru?io je Karadži?.
Kolegijum Ministarstva, na ?elu s ministrom ?ipli?em, odbacio je sino? Karadži?eve optužbe, ocenjuju?i da one „ne odgovaraju stvarnim odnosima u Ministarstvu, procesima koji se u njemu odvijaju, niti na?inu rada Ministarstva”.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!