Kostreš: Stranke da ne primaju preletače sa mandatima

04 Jul 2017

"Ukoliko se ovoj pojavi ne stane na put, ona će dovesti do sve veće apatije birača"

Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš pozvao je danas politi?ke stranke da donesu kodekse ili pravilnike po kojima ne?e prihvatati ?lanove drugih stranaka koji dolaze sa poslani?kim ili odborni?kim mandatima.

“Ukoliko je želja za promenom plod promene politi?kih ube?enja, ti ljudi bi trebalo da mandate ostave onoj listi, odnosno stranci sa kojom su ga osvojili, pa da onda promene stranku i ube?enja. Isto tako, partija koja ih prima bi trebalo da se raduje ljudima koji su u stanju da se odreknu poslani?kog ili odborni?kog mandata da bi im se priklju?ili”, naveo je Kostreš u saopštenju za javnost.

Ocenio je da bi takvo rešenje bilo na dobrobit i bira?a i stranaka.

Prema njegovim re?ima, u pojedinim medijima je objavljeno da su prema preliminarnim podacima u gotovo tre?ini opština u Srbiji odbornici menjali strana?ku boju i prelazili u tabore koji su formirali vlast.

“Sa druge strane, impresivan je broj i politi?ka raznovrsnost poslanika i poslanica u aktuelnom sazivu Skupštine Srbije koji su promenili stranke na ?ijim listama su u taj parlament izabrani. ?injenica je da oni koriste mogu?nost koju im ostavljaju Ustav i Zakon o izboru narodnih poslanika, ali je isto tako ?injenica i da ovakvim postupcima dolazimo u opasnost od urušavanja ?itavog politi?kog sistema”, ocenio je Kostreš.

Upozorio je da ?e, ukoliko se ovoj pojavi ne stane na put, ona dovesti do sve ve?e apatije bira?a, jer, umesto toga kako su gra?ani glasali, važnije postaje kako ?e se odre?eni pojedinci organizovati unutar parlamenta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!