Kostreš: Priča o jednoj listi je utopija

22 Feb 2016

Ako LSV uspe da oko sebe i svog programa organizuje dovoljnu podršku formiraće vladu; ako te podrške ne bude bilo, ide u opoziciju

Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš izjavio je da je pri?a o jednoj listi proevropske opozicije utopija u koju niko iskreno i ne veruje.

Kostreš je za list Danas ocenio da su animoziteti me?u pojedincima i nekim politi?kim strankama toliki da je nezamislivo da je tako direktna saradnja, izlazak na zajedni?koj listi, uopšte mogu?a.

On je istakao i da je organizovanje više kolona jedino racionalno i mogu?e rešenje u ovom momentu.

Kostreš je kazao i da LSV tradicionalno izlazi samostalno na pokrajinske i lokalne izbore jer se pogledi te stranke na autonomiju Vojvodine uveliko razlikuju od programa politi?kih partija sa centralom u Beogradu.

“I mislim da ?e Glavni odbor to imati u vidu. S druge strane, LSV ne?e stajati na putu objedinjavanja opozicije ali ne po svaku cenu. Mi nikada ne?emo odustati od sopstvenog programa i sopstvenih ube?enja da bismo bili deo neke šire koalicije”, dodao je funkcioner LSV.

On je naveo i da je LSV spremna da, zajedno sa strankama sa kojima sara?uje duži niz godina, pokuša da prona?e najbolje mogu?e rešenje koje ?e dati najve?i rezultat u broju glasova, ali da to ne?e dovesti do toga da ligaši moraju da odustaju od svojih principa i svojih politi?kih stavova.

“Najbolje mogu?e rešenje ne zna?i i obavezu zajedni?kog izlaska na pokrajinske izbore u ovoj ili onoj formi. Treba na?i formulu kojom ?e se što je mogu?e ve?i broj neopredeljenih bira?a izvesti na birališta i dati im šansu da odaberu one za koje misle da ?e ih najbolje predstavljati. Dakle, treba ponuditi više kolona”, rekao je Kostreš.

On je poru?io i da se politika LSV nikada nije bazirala na personalnim rešenjima, nego na programu, na kojem ?e i sada insistirati. Na pitanje da li je mogu?a saradnja i sa Srpskom naprednom strankom (SNS) Kostreš je istakao da ako SNS bude spremna da podrži deju da Vojvodina ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, izvorne prihode i imovinu garantovane Ustavom, ne vidi razloga zašto sa njima o tome ne bi razgovarali.

“Ali ?isto sumnjam da ?e oni biti spremni da podrže ovakve naše zahteve”, dodao je on.

Kostreš je kazao i da, ukoliko se LSV dogovori oko ta?aka programa, odnosno ukoliko bude uspela da oko sebe i svog programa organizuje dovoljnu podršku, ta stranka ?e formirati vladu, ali i da ukoliko te podrške ne bude bilo, Liga ide u opoziciju.

On je ocenio i da ?e kampanja biti teška, mu?na i sigurno na ivici incidenata.

“Da li ?e izbori biti regularni ili ne?e, to u velikoj meri zavisi od svih u?esnika u politi?kom životu. Sigurno je da se nedavni doga?aji iz Bele Crkve ne smeju ponoviti. To bi bila katastrofa za demokratiju i izborni proces u Srbiji”, poru?io je funkcioner LSV.

Glavna borba na izborima izme?u proruske i proevropske desnice

Bojan Kostreš je ocenio i da za gra?ansku levicu nije problem Aleksandar Vu?i?, nego razjedinjenost, gubitak energije, ideja i nemanje sposobnosti da nametne teme koje su bitne.

“Kada budu uspeli da se konsoliduju, da prevazi?u posledice permanentnog raspadanja Demokratske stranke i stranaka nastalih iz DS-a i da se izbore sa sujetama i sa stalnim previranjima. Kada najvažnije pitanje ne bude ko ?e koju funkciju da obavlja, nego ko ?e šta da uradi, onda ?e beogradske stranke zajedno sa LSV lako pobediti na izborima. Ali bojim se da se glavna politi?ka borba na ovim izborima ne?e voditi izme?u proevropske levice i desnice nego izme?u proruske i proevropske desnice”, rekao je generalni sekretar LSV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!