Kostreš: Povucite Predlog zakona koji relativizuje zločin Holokausta

12 Feb 2017

Zakon stavljen u funkciju nacionalističke ideologije i dnevnopolitičkih obračuna sa susedima

Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš zatražio je danas od Vlade Srbije da iz procedure povu?e Predlog zakona o spomen-obeležju Staro sajmište, jer je “prepun” neistina i zloupotreba u dnevnopoliti?ke svrhe.

“Tako?e, revizionisti?ko i falsifikatorsko obrazloženje Predloga zakona namerno pre?utkuje ulogu kvislinške vlasti Milana Nedi?a u lociranju i hapšenju jevrejskog stanovništva koje je ubijano u logoru Staro sajmište”, naveo je Kostreš u saopštenju za javnost.

Dodao je da Srbija mora biti zasnovana na antifašisti?kim principima i ne sme pre?utkivati ulogu kvislinškog Nedi?evog aparata terora u sprovo?enju Holokausta i naveo da se ne smeju zanemariti antisemitske i rasisti?ke uredbe kvislinške vlade Milana Nedi?a, kojima je jevrejskom i romskom stanovništvu bilo uskra?eno pravo na život, rad i školovanje.

Podsetio je da je logor Staro sajmište bio formiran sa ciljem potpunog uništenja jevrejske zajednice u Srbiji, što je u velikoj meri i postignuto.

“Skandalozno obrazloženje i preambula Predloga zakona prepuni su faktografskih neta?nosti i zloupotreba u dnevnopoliti?ke svrhe. Po?evši od toga ko je upravljao logorom, pa do toga ko su bile primarne žrtve logora, taj zakon, koji bi trebalo da bude jedan od temeljnih u suo?avanju sa najmra?nijim stranicama istorije, stavljen je u funkciju nacionalisti?ke ideologije i dnevnopoliti?kih obra?una sa susedima”, ocenio je Kostreš.

Kostreš je rekao da LSV podržava donošenje zakona kojim bi se utvrdilo se?anje na žrtve Holokausta u okupiranoj Srbiji tokom Drugog svetskog rata, ali ne na na?in na koji je to Vlada Srbije sada predložila.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!