Kostreš: Nadležnosti i za druge regione

29 Sep 2008

Komentarišu?i

Komentarišu?i negativan odnos Vojislava Koštunice prema tekstu nacrta novog statuta APV, zamenik predsednika LSV Bojan Kostreš ocenio je da je „jako dobro što su gra?ani Vojvodine i Srbije poslali lidera DSS-a u politi?ku penziju, jer se iz dana u dan pokazuje kako on nije bio ni spreman ni sposoban da vodi Srbiju prema Evropi, ve? mu je osnovni cilj da od nje napravi tamnu mrlju na Balkanu”. „Sre?om, Srbija nezaustavljivo ide ka EU, pa su i elementi novog pokrajinskog statuta uskla?eni ne samo sa republi?kim Ustavom, nego i sa evropskim standardima”, izjavio je Kostreš za „Dnevnik”. On je rekao da je jedino u ?emu bi mogao da se složi sa Koštunicom – konstatacija da Vojvo?ani nisu zadovoljni svojim ustavnim položajem, što su, uostalom, jasno iskazali tako što na referendumu nisu ni glasali za taj ustav. „Novi statut je samo prvi korak u vra?anju autonomnih nadležnosti APV jer mi smatramo da jedino jaka i autonomna Vojvodina i decentralizovana Srbija mogu za rezultat da daju bogatu i evropsku Srbiju. Upravo zbog toga imamo i obavezu da posle usvajanja novog statuta APV krenemo u pravcu reforme Ustava Srbije, i to tako da i drugi regioni, a ne samo Vojvodina, imaju nadležnosti koje su u skladu sa standardima EU”, poru?io je Kostreš.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!