Kostreš: Još dva koraka za Statut

18 Nov 2008

Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš kaže da je nedavno oglašavanje Politi?kog sa…

bojan-kostres3_139.jpgZamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš kaže da je nedavno oglašavanje Politi?kog saveta te stranke o predloženom statutu APV i odbacivanje kritika o secesionisti?kim namerama tog akta imalo za cilj da se ponovo otvori tema Statuta APV, pošto je usvajanje tog akta u Skupštini Vojvodine samo prvi korak ka njegovom stupanju na snagu.
U izjavi za “Dnevnik” Kostreš je ukazao i na to da je vra?anje pri?e o statutu važno i u svetlu aktuelnih priprema specijalnog zakona o nadležnostima Pokrajine koji bi u republi?kom parlamentu trebalo da bude usvojen paralelno s novim vojvo?anskim statutom.
Politi?ki savet Lige socijaldemokrata Vojvodine oglasio se ovih dana o predloženom statutu APV, ocenjuju?i da su kritike o njegovim secesionisti?kim elementima neosnovane. “Primedbe pojedinih desni?arskih partija, akademika i politi?kih analiti?ara da je Statut zapravo uvod u secesiju Vojvodine, Savet nije uzeo u razmatranje zbog njihove potpune nenadležnosti ili zato što su potpuno druge prirode i ne ti?u se Statuta”, saopštio je LSV. Kako se navodi, Savet LSV-a je “pokazao želju da svojim delovanjem pove?a ustavnu pismenost u?esnika politi?kog života i politi?kih rasprava”.
– Imamo još dva važna koraka: prihvatanje statuta u Skupštini Srbije i potom njegovo proglašenje u pokrajinskom parlamentu. Mi ne želimo da dozvolimo da se to pitanje skrajne s dnevnog reda, ve? da se što pre na?e u skupštinskoj raspravi. I ne želimo da optužbe, iznete u javnosti iz desni?arskih krugova da je to separatisti?ki akt, ostanu bez odgovora. I to je bio klju?ni motiv za izjašnjavanje Politi?kog saveta LSV-a o predloženom statutu APV i reakcijama koje su pratile njegovo usvajanje u Skupštini Vojvodine – kazao je Kostreš.
On je naveo i da je LSV zainteresovan za to da zakon o nadležnostima APV ne ide ka smanjenju nadležnosti Pokrajine koje su sadržane u predloženom statutu, ve?, ako je to mogu?e, ka njihovom pove?anju. S druge strane, po njegovim re?ima, Liga na ovaj na?in želi da još jednom ukaže na loša ustavna rešenja o statusu APV i potrebu da se najviši pravni akt što pre promeni.
Kostreš, koji je i narodni poslanik, kazao je da ne veruje da je mogu?e da se prilikom usvajanja statuta i zakona o nadležnostima APV ponovi scenario izglasavanja omnibus-zakona iz 2002. godine, ?iji je sadržaj brojnim amandmanima u velikoj meri izmenjen u odnosu na tekst koji je utvr?en u pokrajinskom parlamentu, iako je i tad vladaju?a kaolicija na pokrajinskom i na republi?kom nivou bila gotovo identi?na. On o?ekuje da ?e se novi statut APV na?i na dnevnom redu Skupštine Srbije do kraja godine, a u skladu s o?ekivanjima i pokrajinske administracije. Napomenuo je da bi eventualno produžavanje tog roka iz bilo kojeg razloga, zna?ilo usporavanje razvoja Vojvodine.
– Ne bi se desila nikakva katastrofa kad bi došlo do odlaganja potvr?ivanja novog statuta, ali bi to bila vrlo loša politi?ka poruka gra?anima Pokrajine – ocenio je Kostreš.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!