Kostarika zatvara sve zoo vrtove, životinje na slobodi

31 Oct 2013

Kostarikanski zoo vrtovi će potpuno prestati sa radom u martu 2014, kada ističe ugovor koji vlasti vezuje za kompanije koje upravljaju tim parkovima

Vlasti Kostarike odlu?ile su da zatvore sve zoo vrtove u zemlji i puste životinje na slobodu, kako bi obogatile svoj biodiverzitet.

Zvani?nici ove male tropske države saopštili su da ?e zatvoriti sve doma?e zoo vrtove i poslati u prirodna staništa 400 životinja koje trenutno u njima žive, a me?u kojima ima majmuna, krokodila, lavova i tapira.

Prema pisanju lista Consoglobe, kostarikanski zoo vrtovi ?e potpuno prestati sa radom u martu 2014, kada isti?e ugovor koji vlasti vezuje za kompanije koje upravljaju tim parkovima.

Napušteni zoo vrtovi bi?e preure?eni u javne parkove u kojima ?e životinje mo?i slobodno da se kre?u.
“Izbaci?emo kaveze sa namjerom da pospješimo prirodnu interakciju ljudi sa biodiverzitetom”, kazao je nedavno Rene Castro, kostarikanski ministar za zaštitu prirodne sredine.

“Ne želimo više držati životinje u zato?eništvu ili zatvorene na bilo koji na?in. Osim u rijetkim slu?ajevima, kada je potrebno zaštiti neku ugroženu vrstu”, istakao je on.

Brigu o životinjama koje ?e imati poteško?a u prilago?avanju novoj sredini preuze?e azili za divlje životinje.
Nisu svi, me?utim, oduševljeni ovom idejom. Ljudi koji trenutno upravljaju zoo vrtovima smatraju da predvi?ena mjera može biti opasna za životinje.

“Ako ih budemo pustili u šumu, one ?e uginuti od gladi jer ne znaju kako da love. Te životinje su naviknute na život u zato?eništvu”, objasnila je Yolanda Matamoros, direktorica zoo vrta Simon Bolivar u San Joseu.

Kostarika nije jedina zemlja koja postupa na ovaj na?in. U Indiji i još nekoliko zemalja delfini od nedavno imaju status ne-ljudske osobe, a SAD bi uskoro trebalo da usvoje zakon koji ?e regulisati život šimpanza u zato?eništvu.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!