Kosovo – mesto gde je Aleksandar Vučić dobio najskuplje i najjeftinije glasove

09 Apr 2017

Nije važno ko glasa već ko broji glasove; Autobusi sa ljudima sa Kosova su kružili Srbijom i popunjavali broj na većini Vučićevih mitinga

I ove godine je bilo neizvesno da li ?e i na koji na?in biti održani izbori za predsednika Srbije i na teritoriji Kosova. Iako je Ustavni sud Srbije 2014. godine doneo odluku da dosadašnji na?in utvr?ivanja rezultata glasanja na Kosovu za izbore u Srbiji nije bio u skladu sa zakonom postupilo se po istom modelu organizovanja izbora. Misija OEBS je nadgledala izborni proces a nakon zatvaranja bira?kih mesta su listi?i transportovani u Rašku i Vranje gde je organizovano brojanje glasova.

Novinari Insajdera su postavili pitanje Ustavnom sudu Srbije o regularnosti izbornog procesa na Kosovu, ali je odgovor bio da se pomenuta odluka odnosi na izbore od 2014. godine, te da ona nema pravne posledice za naredne izborne procese. Podse?anja radi, Ustavnom sudu je trebalo ?itave dve godine da donese odluku koja se odnosi na na?in brojanja glasova iz 2014. godine. Dakle, pravno dejstvo nije bilo mogu?e ni za proces za koji je odluka doneta. Provereni model, koji ostavlja sumnju u regularnost brojanja glasova, je ipak primenjen i ovoga puta a najpopularnija re?enica koja se mogla ?uti od gra?ana bila je – “nije važno ko glasa ve? ko broji glasove”.

FENOMEN KOLEKTIVNOG GLASANJA

Još uvek nema preciznih podataka koliko glasova je novoizabrani predsednik Srbije dobio na Kosovu ali vladaju?a Srpska napredna stranka govori o ?ak 80 procenata. Vide?emo koji ?e biti kona?an zbir, ali ni ova cifra ne bi trebalo da iznena?uje, ako uzmemo u obzir okolnosti u kojima, pre svega Srbi sa Kosova, u?estvuju u procesu pre i posle izbora. Naime, tokom predizborne kampanje, autobusi sa ljudima sa Kosova su kružili Srbijom i popunjavali broj na ve?ini mitinga predsedni?kog kandidata Aleksandra Vu?i?a. Uglavnom se radi o zaposlenima u institucijama Srbije koje funkcionišu na Kosovu, ali još ve?a ironija je u tome da su mu “podršku” dali i oni koji su nakon Briselskog sporazuma integrisani u institucije Kosova.

Još jedna zanimljiva stvar se desila na Kosovu – fenomen kolektivnog glasanja. Na ?elu sa svojim direktorima, ?elnicima Srpske napredne stranke na Kosovu, zaposleni u javnim preduze?ima su u kolonama išli na glasanje. Možemo samo da naga?amo koji broj su mogli zaokružiti iza glasa?ke kutije u takvim okolnostima.

Aleksandru Vu?i?u su važni glasovi Srba sa Kosova, ne zato što 105 hiljada ljudi može odlu?iti kona?an rezultat, ve? zato što mu je neophodan dokaz da ima podršku za svoju politiku prema Kosovu. I pored svih okolnosti nije nepoznato i novo da se Srbi sa Kosova konformisti?ki ponašaju u odnosu na vlast u Beogradu, vi?ali smo to i u ne tako davnoj prošlosti.

Ali, glasovi koje je Aleksandar Vu?i? dobio od Srba sa Kosova (ukoliko je do njih došlo na legalan na?in) su najskuplji i najjeftiniji u isto vreme. Najskuplji jer nisu podrška Briselskom sporazumu i politici prema Kosovu, ve? govore da Srbi sa Kosova ne žele da izgube vezu sa Srbijom, koja je sve tanja nakon Briselskog sporazuma. Iz istog razloga su i najjeftiniji – najlakše je uceniti onoga ko ima malo da može ostati i bez toga.

U BRISELU ?EMO USKORO GLEDATI ALEKSANDRA VU?I?A I HAŠIMA TA?IJA

Kada su se nakon afere voz, na pregovorima u Briselu, pored Ise Mustafe i Aleksandra Vu?i?a, sa Mogerinijevom slikali kosovski i srpski predsednici, Hašim Ta?i i Tomislav Nikoli?, nije trebalo mnogo znanja i politi?ke analize da se predvide planovi tadašnjeg i još uvek aktuelnog premijera i novog predsednika Srbije.

To što je rekao da mu ne pada na pamet da se kandiduje za predsednika nije prva neistina koju je izrekao ali je poslednja u koju bi se moglo poverovati. I eto desilo se. Srbija je dobila novog predsednika koji ?e sa ove pozicije, osim svih ostalih nadležnosti koje sam sebi bude davao, voditi i dijalog o sudbini Kosova. Jednostavno re?eno, u Briselu ?e se ubudu?e razgovarati na najvišem politi?kom nivou – pregovara?e Aleksandar Vu?i? i Hašim Ta?i.

Ja?anje funkcije predsednika je uspelo i Borisu Tadi?u, zašto ne bi to uradio i ?ovek koji je ve? dokazao da želi svu mo? u svojim rukama, u ?emu ne?e izostati ni pitanje Kosova i sudbina onih ?ije glasove je tamo dobio.

S obzirom na to da se radi o licu koje nam je ve? poznato i koje sebe predstavlja kao lidera pomirenja u regionu, a zapravo je neko ko stvara krize kako bi ih posle rešavao i izlazio kao heroj iz svake situacije, nešto sli?no možemo o?ekivati i u narednim godinama njegovog vladanja.

Sanja Sovrli? (Kosovo 2.0) 

Podelite ovu stranicu!