Kosovo i BiH u svjetskom vrhu po korupciji

22 Oct 2013

Agencija Gallup istraživala je mišljenja građana o rasprostranjenosti korupcije u politici i javnoj upravi

Prema rezultatima posljednjeg istraživanja koje je provela agencija za ispitivanje javnog mnijenja Gallup o rasprostranjenosti korupcije u politici i javnoj upravi u državama širom svijeta, Kosovo i Bosna i Hercegovina su se našli u samom svjetskom vrhu zajedno sa, uglavnom, afri?kim državama.

Prema ovom istraživanju, u državama sa djelimi?no slobodnim medijima najve?i stepen korupcije u politici je zabilježen u Tanzaniji, gdje 95 posto gra?ana smatra da su njihovi politi?ari veoma korumpirani, javlja Anadolija.

Slijede Kenija sa 93, Gr?ka sa 92, te Nigerija i Uganda sa 91 posto, dok su se u samom svjetskom vrhu našli i Kosovo i BiH sa 90, odnosno 89 posto gra?ana koji vjeruju da je korupcija u politi?kom životu na vrlo visokom nivou.

Od ostalih država regije Balkana visok stepen korupcije me?u politi?arima i birokratama zabilježen je i u Srbiji (84 posto). Slijedi Albanija sa 82 posto, Hrvatska sa 74 posto, Makedonija sa 67 posto i Crna Gora, koja je ujedno od država regije i najbolje rangirana na listi agencije Gallup, gdje 50 posto gra?ana vjeruje da postoji korupcija me?u politi?arima.

Politi?ki pritisak

Visok stepen korupcije u politici zabilježen je i u Rumuniji, gdje 80 posto gra?ana tvrdi da su njihovi politi?ari korumpirani, a 79 posto Ma?ara smatra da je takva situacija i u njihovoj državi.

U Sloveniji 76, Bugarskoj 75, Slova?koj 71 i Turskoj 53 posto gra?ana smatra da postoji korupcija u politi?kom životu u državi.

Od država sa djelimi?no slobodnim medijima najniži stepen korupcije u politici zabilježen je u Gruziji – 25 posto, Hong Kongu – 30 posto i u Somaliji – 39 posto.

Gallup je istražio i rasprostranjenost korupcije u politici u državama gdje je sloboda medija vrlo ograni?ena, odnosno gdje su mediji vrlo ?esto predmet politi?kog pritiska i cenzuriranja.

Prema istraživanju, kada je rije? o ovakvim državama najve?i stepen korupcije prisutan je u ?adu (92 posto), a slijede Kamerun sa 89, Honduras 87, Rusija 80 i Zimbabve sa 78 procenata.

S druge strane, od zemalja sa vrlo ograni?enim medijskim slobodama najniži stepen korupcije u politi?kom životu, prema mišljenju ispitanika, jeste u Ruandi i to pet posto, Singapuru 15 posto i Bjelorusiji 36 posto.

Visok stepen u ?eškoj

Prema rezultatima Gallupa, od država gdje je sloboda medija na najvišem nivou stepen korupcije u politici je najzastupljeniji u ?eškoj, 94 posto. Slijedi Litvanija, gdje 90 posto gra?ana smatra da postoji korupcija u državnim strukturama, Gana sa 89, Portugal sa 88, kao i Južnoafri?ka Republika i Italija sa 86 posto.

Od zemalja sa slobodnim medijima najmanji stepen korupcije u politici je prisutan u Švedskoj i to 14 posto, Danskoj 15 posto i Švicarskoj 23 posto.

Rezultati istraživanja koje je proveo institut Gallup o rasprostranjenosti korupcije u politici i javnoj upravi u svijetu prikupljeni su na osnovu rezultata intervjua sa skoro 1.000 gra?ana, po?evši od starosne dobi od 15 pa nadalje iz 129 država svijeta.

Istraživanje je provedeno tokom 2012. godine.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!