Korhec: Prijemni budućih pravnika pred zaštitnikom građana

23 sep 2012

Da se ubuduće izbegnu nesporazumi, konflikti i diskriminacija u vezi sa prijemnim ispitom

Predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec izjavio je da ima pouzdana saznanja o tome da je u vezi sa nedostacima na prijemnom ispitu na novosadskom Pravnom fakultetu pred Zaštitnikom građana Srbije u toku postupak zbog povrede prava. – Takođe, prema mojim saznanjima, Ministarstvo prosvete, kao i nadležni pokrajinski sekretarijat – tragom našeg obraćanja – takođe ispituje taj  slučaj – rekao je predsednik Nacionalnog saveta Mađara za „Mađar so“.

 

U odnosu na buduće prijemne ispite, Korhec je kazao da je Nacionalni savet Mađara Pravnom fakultetu u Novom Sadu uputio predlog da ubuduće polaganje prijemnog  ispita,  osim iz istorije, ne bude iz maternjeg jezika, nego iz srednjoškolskog gradiva o ljudskim pravima i poznavanja ustava, koji bi se organizovao na srpskom, kao i na manjinskim jezicima. – Na osnovu informacija koje su do nas stigle posredno, ova inicijativa je na Pravnom fakultetu naišla na razumevanje. Ukoliko ovo fakultet ugradi  u svoja unutrašnja akta, onda bi ubuduće besumnje mogli da se izbegnu nesporazumi, konflikti i diskriminacija u vezi sa prijemnim ispitom – rekao je Korhec.

 

Korhec je naveo i da smatra da je važno da se u vezi sa događajima na junskom prijemnom ispitu na Pravnom fakultetu u Novom Sadu utvrdi odgovornost. Prema njegovim rečima „neće se odreći“ onih devet mladih ljudi mađarske nacionalnosti koji su polagali prijemni na pravnom fakultetu. Dodao je i da je „svega u slučaju njih troje ova povreda prava ima konkretne neposredne posledice“, odnosno da zbog toga oni nisu uspeli da se upišu na fakultet na teret budžetskog finansiranja. – U slučaju tri pomenuta studenta koji su se mimo sopstvene krivice našli u takvoj situaciji treba obezbediti obeštećenje zbog školarine, bilo kako da završi istraživanje ombudsmana, bilo koje mere da preduzmu ministarstvo i sekretarijat, pronaćićemo način refundiranja tog iznosa – naveo je Korhec.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu dr Miroslav Vesković izjavio je prethodno za „Mađar so“ povodom letošnjeg slučaja polaganja prijemnog ispita nekolicine kandidata mađarske nacionalnosti na Pravnom fakultetu u Novom Sadu koji je privukao pažnju javnosti i doveo do javnog reagovanja Nacionalnog saveta Mađara, kao i dekana Pravnog fakultetada mu je drago i što su se povodom tog pitanja oglasile i druge merodavne institucije, kao što su Pokrajinski ombudsman i Pokrajinski sekretarijat za nauku, tehnološki razvoj i visoko obrazovanje,i dodao „da je Pokrajinski ombudsman , nakon što je imao uvid u merodavne dokumente, konstatovao da u konkretnom slučaju nije bilo nepravilnosti“.  On je kazao i da se na tom univerzitetu „procesu upisa studenata veoma ozbiljno pristupa i u potpunosti poštuju pravila fakulteta i konkurs za upis studenata“, kao i da se „pazi i na to da nijedan kandidat ne bude izložen diskriminaciji i da ne budu narušena njegova zakonska prava“.

Nacionalni savet Mađara izrazio je početkom jula, kao što je poznato, protest zbog načina na koji su na novosadskom Pravnom fakultetu kandidati mađarske nacionalnosti polagali prijemni ispit iz jezika i književnosti i zatražio da se kandidatima koji su prijemni ispit polagali na mađarskom jeziku omogući ponovno polaganje ispita iz predmeta mađarski jezik i književnost, a ne iz predmeta srpski jezik i književnost.– Sve do sada nije stigao nijedan odgovor na našu molbu. Pravni fakultet, prema našim saznanjima, nije omogućio nikakvo ponavljanje ni u drugom, septembarskom upisnom roku. Odgovor bi pre trebalo tražiti od pomenute ustanove. Nije odlučujuće da li će odgovoriti ili ne, već šta je odgovor – izjavio je sada Tamaš Korhec.

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!