Korhec: Prijava protiv Ištvana Pastora zbog klevete i uvrede

17 Apr 2016

MP razgovarao i sa Misijom OEBS-a

Jedan od osniva?a civilne organizacije Ma?arski pokret (MP) Tamaš Korhec izjavio je danas u Subotici da ?e podneti prijavu protiv predsednika Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvana Pastora zbog klevete i uvrede jer ga je doveo u vezu sa falsifikovanjem potpisa za republi?ku izbornu listu MP i DZVM.

„Pastor ?e morati krivi?no da odgovara jer je spomenuo mene u kontekstu falsifikovanja potpisa, a ja niti sam bio kandidat na republi?koj izbornoj listi MP, niti je lista nosila moje ime. Ja nisam bio ovlaš?eni predstavnik ove liste i nisam u?estvovao u organizovanju prikupljanja potpisa“, rekao je Korhec agenciji Beta.

On je kazao da ?e sud imati veoma lak zadatak da utvrdi da je re? o kleveti i uvredi i da ?e Pastor za to morati da odgovara, osim ako demantuje sebe i zatraži izvinjenje od njega zbog povrede ugleda i ?asti.

„Posle donošenja rešenja RIK-a o odbijanju republi?ke izborne liste MP i odbijanja prigovora naše organizacije, Pastor je reagovao na veoma grub i u našoj politici neprimeren na?in“, rekao je Korhec.

On je dodao i da su MP i DZVM zapravo žrtve cele ove situacije, a ?lanovi MP su optuženi da su u?esnici u falsifilkovanju potpisa.

Prema njegovim re?ima, prijava protiv Pastora bi?e pokrenuta uskoro, nakon završetka izbora, osim, kako je rekao, „u slu?aju iskrenog izvinjenja Pastora“.

MP je po?etkom nedelje optužio i RIK da je prekršio zakon, a državu da je umešana u organizovano falsifikovanje potpisa.

?lanovi MP Tamaš Korhec i Laslo Joža razgovarali su u Subotici i sa predstavnicima Misije OEBS-a u Srbiji koji su zaduženi za posmatranje i pra?enje izbora i upoznali ih sa siuacijom u kojoj se ova organizacija našla nakon što je RIK odbio proglasiti njihovu republi?ku izbornu listu zbog falsifikovanih potpisa.

Oni su predstavnike OEBS-a upoznali i sa drugim problemima u kojima se nalazi ova organizacija.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!