Korhec: Podnosim neopozivu ostavku

01 Jun 2010

Nemamo ni dan danas imovinu Vojvodine, izvorne poreze i prihode i to je neustavno stanje koje traje evo već dve godine

Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tomaš Korhec izjavio je danas da podnosi neopozivu ostavku na tu funkciju.
Korhec je na konferenciji za novinare u Vladi Vojvodine rekao da ostavku podnosi jer je na toj funkciji uradio sve što je bilo u njegovoj mo?i i dodao da više ne vidi šta može da ostvari, pošto je naišao na zidove i prepreke koje smatra nepremostivim.
“Nemamo ni dan-danas imovinu Vojvodine, izvorne poreze i prihode i to je neustavno stanje koje traje evo ve? dve godine”, rekao je Korhec odgovaraju?i na pitanje o  preprekama na koje je naišao i ocenio da je pri?a o autonomiji Vojvodine završena “na jedan duži period”.
“Više nemam izazova pred sobom, a nemam nameru da rutinski dolazim na posao i na taj na?in obavljam ovu dužnost”, kazao je Korhec i dodao da je za novog pokrajinskog sekretara predložio svog sadašnjeg pomo?nika Andora Delija, koji ima 32 godine, koliko je imao i on kada je stupio na funkciju pokrajinskog sekretara, 2000. godine.
Korhec je na toj funkciji bio skoro deset godina, a sadašnji mandat bio mu je tre?i od oktobra 2000.
“Tre?i mandat sam prihvatio pre svega zbog u?estvovanja u donošenju Zakona o nacionalnim savetima, Zakona o prenosu nadležnosti na Vojvodinu i zbog Statuta Vojvodine. Ti akti su doneti, sprovode se u život, dakle ja sam svoj posao završio”, objasnio je Korhec.
Korhec je odbacio spekulacije da je u sukobu sa bilo kim iz Vlade Vojvodine, kao i sa bilo kim iz Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM), koji ga je i predložio za tu funkciju.
Naveo je i da nema drugu javnu funkciju, zbog koje bi bio u sukobu interesa, kao što su u sukobu interesa “mnogi drugi javni funkcioneri”. Dodao je da ne odlazi ni na kakvu drugu javnu funkciju, niti u diplomatiju. “Želim pre svega da se posvetim nau?nom radu,
pisanju udžbenika, nau?nih radova i predavanjima”, kazao je Korhec.
On nije direktno odgovorio na pitanje da li mu je ambicija da bude i predsednik Nacionalniog saveta Ma?ara. Korhec je nosilac liste SVM-a za izbore za to telo manjinske autonomije, koji ?e se održati 6. juna.
On je kritikovao kampanju za izbore za nacionalne savete i izrazio ?u?enje što su pojedine vladaju?e partije uložile i državnu i strana?ku infrastrukturu s ciljem da njihovi kandidati pobede na izborima za nacionalne savete.
“Nije iznena?enje što neke gra?anske partije iz Beograda ili iz Novog Sada u?estvuju u izborima za nacionalne savete, ali me iznena?uje taj ogroman novac i napor koji se ulaže da bi se ostvario što bolji rezultat na tim izborima”, rekao je Korhec.
Dodao je da je ponosan što je za proteklih deset godina u?estvovao u stvaranju pokrajinske administracije, za koju je rekao da je jedan od najefikasnijih i najprofesionalnijih organa državne uprave u Srbiji.
“Na taj na?in smo dobili barem jedno mesto u ovoj državi gde funkcioniše pravna država”, ocenio je Korhec i dodao da je u Srbiji prioncip da država mora da bude servis gra?ana ?esto neostvarljiv.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!