KORHEC: Novi statut APV je ustavni maksimum

15 Sep 2008

Pokrajinski sekretar

Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec
Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec iz Saveza vojvo?anskih Ma?ara izjavio je za naš list da su se koalicioni partneri u Pokrajini usaglasili o tome da i Pan?evo bude jedno od sedišta pokrajinskih upravnih okruga, ?ije formirenje se predvi?a novim statutom APV.
Naime, prethodno je LSV, jedna od ?lanica vladaju?e kaolicije, najavila da ?e uložiti amandman na predlog statuta ukoliko se me?u predvi?enim sedištima pokrajinskih upravnih oragana ne na?e i Pan?evo.
– To je prihvatljivo za nas i pretpostavljam da ?e i taj predlog da Pan?evo bude jedno od sedišta okruga biti deo kona?nog teksta – rekao je Korhec.

Ina?e, u radnoj verziji statuta bilo je predvi?eno da se u Pokrajini formira šest pokrajinskih upravnih okruga: u Ba?koj, sa sedištima u Subotici i Somboru, u Banatu, sa sedištima u Kikindi, Vršcu i Zrenjaninu, i u Sremu, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

Korhec je ukazao na to da se u javnosti mnogo spekuliše o rešenju iz radne verzije statuta o formiranju pokrajinskih upravnih okruga, te da se ti okruzi mešaju s okruzima državne uprave, iako, kako je naveo, to neme veze jedno s drugim.
– Ovde je re? o okruzima u okviru dekoncentracije pokrajinskih organa uprave i novim statutom bi se regulisalo gde bi bila sedišta tih pokrajinskih organa uprave – napomenuo je on.

Govore?i o realnim dometima novog statuta kad je re? o stepenu autonomije Vojvodine, o ?emu, ina?e, postoje i brojne zamerke javnosti, Korhec je kazao da Ustav Srbije pokrajinskim organima vezuje ruke kad je re? o definisanju novog stauta, ali i da ?e u najvišem pravnom aktu Vojvodine ustavne mogu?nosti biti maksimalno iskoriš?ene.
– Razumem svakog ko je nezadovoljan predloženim rešenjima novog statuta, ali ona moraju da se kre?u u zadatim ustavnim okvirima. Želeli smo da taj ustavni okvir maksimalno iskoristimo i u tom smislu novi statut ?e doneti zna?ajano proširenje pokrajinske autonomije, ne samo u odnosu na raniji Ustav ve? i u odnosu na omnibus-zakon. Nama je cilj da Vojvodina dobije statut koji ?e omogu?iti ja?anje me?unacionalnih odnosa i multikulturalnosti, ubrzanje evropskih integarcije i omogu?avanje ubrzanog privrednog razvoja i razvoja infrastrukture u Pokrajini – istakao je on.

Korhec je rekao da su u usaglašavanju radnog teksta statuta s partnerima iz DS-a svi predlozi SVM-a prihva?eni. On je pojasnio da su se predlozi SVM-a uglavnom zasnivali na preciziranju pojedinih odredbi o nadležnostima pokrajinskih organa vlasti koje su u prvoj verziji bile definisane na?elno.

Na pitanje zbog ?ega je pitanje pokrajinske imovine samo na?elno definisano u radnoj verziji statuta, on je kazao da se tom odredbom ipak odre?uje imovina koja svakako treba da pripadne Pokrajini.
– Iako ta odredba ostaje na?elna, pošto je potrebno da se donese i zakonska regultiva o tom pitanju, njome se ipak definiše da je imovina Pokrajine sve ono što trenutno koriste pokrajinski organi, kao i ustanove ?iji je pokrajina osniva? – napomenuo je on.

Komentarišu?i to što je i u ovom radnom tekstu predvi?eno da se zadrži odredba starog Statuta po kojoj svaka opština u Vojvodini treba da ima najmanje jednog predstavnika u pokrajinskom parlamentu – o ?emu je, ina?e, bilo mnogo sporenja prilikom izrade pokrajinskog izbornog modela – on je kazao da su takvo rešenje tražili neki koalicioni partneri.
– Takva formulacija zna?i da u Vojvodini ubudu?e ne bi mogao da se uvede ?ist proporcionalni izborni sistem – kazao je on.

Na pitanje da li novi statut ostavlja mogu?nost za uvo?enje garantovanih mandata za manjinske zajednice, Korhec je kazao da je na?in regulisanja tog pitanja prepušten pokrajinskoj izbornoj odluci.
– Statut se ne bavi direktno tim pitanjem, ali ako se želi poštovati ustavna odredba kojom se garantuje srazmerna zastupljenost nacionalnih manjina i u pokrajinskom parlamentu, onda to pitanje treba urediti pokrajinskom izbornom odlukom – kazao je on.

Kraj godine krajnji rok za novi statut APV

Korhec je ocenio da bi novi statut APV morao da dobije saglasnost Skupštine Srbije najkasnije do kraja godine. On je podsetio na to da je Ustavnim zakonom predvi?en samo rok od 90 dana u kojem pokrajinski parlament taj akt treba da dostavi republi?kom parlamentu. Me?utim, kako je naveo, Ustavnim zakonom predvi?eno je i da svi zakoni moraju biti uskla?eni s novim Ustavom najkasnije do kraja 2008. godine.

– To bi bio neki rok koji bi se mogao izvu?i iz Ustavnog zakona i kad je re? o najvišem pravnom aktu Vojvodine. A to je rok u kojem se moraju doneti i zakoni o pitanjima od pokrajinskog zna?aja, kao što su pokrajinska imovina i izvorni prihodi. Ako to Skupština Srbije ne u?ini do kraja godine, onda bi krišila Ustav – rekao je on.

Dodao je da eventualno odlaganje tog roka ipak ne bi dovelo do blokade u funkcionisanju pokrajinske administracije, jer, kako je naveo, do donošenja novog statuta bi se primenjivao stari. Korhec je, me?utim, istakao da bi kršenje Ustvanog zakona u ovom pogledu bilo štetno po vladavinu prava, ali je naveo da ipak niko drugi sem republi?kog parlamenta ne može da progalasi statut APV, pa ni Ustavni sud.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!