Korhec: Međunacionalne incidente ne treba zataškavati

14 Jun 2012

Najbolji lek protiv netrpeljivosti i protiv predrasuda je međusobno upoznavanje

Predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara Tamaš Korhec izjavio je danas da se stepen javne bezbednosti u višenacionalnim sredinama može podi?i tako da se svi incidenti koji imaju me?unacionalni prizvuk tako i nazivaju i da se posebno evidentiraju.

“Zataškavanje tih slu?ajeva, pojednostavljivanje tih slu?ajeva, nikako ne doprinosi pove?anju javne bezbednosti”, rekao je Korhec na skupu “Bezbednosne integracije – Autonomna Pokrajina Vojvodina u regionalnoj bezbednosti i saradnji”, na Univerzitetu Edukons (Educons) u Sremskoj Kamenici.

Dodao je da policija i tužilaštva u lokalnim sredinama moraju da poznaju i jezike koji se tamo govore, kao i prilike koje vladaju u tim specifi?nim sredinama.

“Ali, organi gonjenja nisu ni jedini ni presudni faktori, ve? je veoma važna preventivna delatnost kroz prosvetu i škole, odnosno da se u gradivo unesu sadržaji koji ?e omogu?iti da se razli?ite nacije me?usobno upoznaju, da se u?i jezik. Najbolji lek protiv netrpeljivosti i protiv predrasuda je me?usobno upoznavanje”, kazao je on.

Korhec je ocenio da je važna uloga medija, jer oni mogu da odigraju veoma pozitivnu ulogu u unapre?enju me?unacionalnih odnosa, ali mogu senzacionalisti?kim pristupom u?initi da taj rizik bude ve?i.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!