Korhec i Obradović o učenju srpskog jezika

14 jula 2011

Ministar obećao da će dati jasna uputstva podređenim zavodima, odnosno svojim saradnicima, kako bi se program menjao u onom pravcu kako je predložio Nacionalni savet Mađara.

Predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec izjavio je da je s ministrom prosvete Srbije Žarkom Obradovićem razgovarao o mogućnosti da deca koja se školuju na mađarskom jeziku uče srpski jezik po metodama koje počivaju na metodama učenja stranog jezika.

„O ovome je već više puta bilo reči i bili smo svedoci birokratskog otpora. Sada je ministar obećao da će dati jasna uputstva podređenim zavodima, odnosno svojim saradnicima, kako bi se program menjao u onom pravcu kako je predložio Nacionalni savet Mađara“, rekao je Korhec za današnji Mađar so (Magyar Szo).

Nacionalni savet Mađara izradio je plan i program učenja srpskog jezika za decu koja se školuju na mađarskom.

(Beta, Mađar so)

Podelite ovu stranicu!