Korhec: Autonomija Vojvodine je preduslov za opstanak manjina

21 Dec 2012

Aron Čonka: Vojvodina nije zamena za mađarsku teritorijalnu autonomiju

U Vojvodini postoje dve vrste autonomije, s jedne strane se gradi personalna kulturna autonomija putem neposredno izabranog Nacionalnog saveta Ma?ara, s druge strane ve? sedam decenija funkcioniše regionalna teritorijalna autonomija u pokrajini, koja tako?e može da doprinese institucionalnoj zaštiti manjina“, izjavio je predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara u Srbiji Tamaš Korhec u Budimpešti na sednici Potkomisije za autonomije manjinskih zajednica van matice pri Komisiji za nacionalno zajedništvo Ma?arske.

Kako prenosi portal “Vajdasag Ma” (Vojvodina danas), na osnovu izveštaja službe za medije Fonda MTVA, na istoj sednici bivša predsednica ma?arskog parlamenta, potpredsednica Komisije za nacionalno zajedništvo Ma?ara Katalin Sili je konstatovala da „autonomija u Karpatskoj niziji u ustavnim okvirima od ve?ih regija jedino funkcioniše u Vojvodini”, dodaju?i da se u 21. veku nacionalno zajedništvo smatra izuzetnim pitanjem u današnjem globalizovanom svetu i u Evropi, tako da rade?i u Potkomisiji za autonomije politi?ari ?e doprineti ne samo proširivanji znanja nego i stvaranju zajedni?kih parametara.

Korhec je naglasio da je autonomija neizbežna u cilju trajne ravnopravnosti i opstanka nacionalnih manjina. „Autonomija, nacionalna autonomija nije ?arobni štapi? i nije ?arobno sredstvo, niti je mantra, nego je u otcepljenim zajednicama bar toliko neizbežno i nezamenjivo pravno sredstvo da opstanu i da se proširuju u sopstvenom identitetu i razvoju“, rekao je Korhec.

Na sednici iz Vojvodine prisustvovali su i predsednici ma?arskih partija, Aron ?onka, Laslo Rac Sabo, Andraš Agošton i Balint Laslo.

Aron ?onka: Vojvodina nije zamena za ma?arsku teritorijalnu autonomiju

Dopunjuju?i izveštaj sa sednice Potkomisije za autonomije manjinskih zajednica van matice pri Komisiji za nacionalno zajedništvo Ma?arske, predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Aron ?onka obavestio je u ?etvrtak javnost da je na sednici, održanoj u Budimpešti, prikazan i dokument o osnovnim zahtevima za za?uvanje i razvijanje identiteta ma?arske zajednice u Vojvodini, potpisan 27. septembra ove godine od strane ?etiri ma?arske stranke u Vojvodini, civilnih organizacija i pojedinanaca, a putem peticije podržan od strane više stotine ga?ana.

U saopštenju Arona ?onke se naglašava da je na sednici bilo re?i i o rešavanju kosovskog pitanja. “Izrazili smo mišljenje da tokom rešavanja kosovskog pitanja, široka teritorijalna autonomija koja se pominje za tamošnje Srbe, u slu?aju ostvarivanja, može da bude dobar primer i u pogledu ma?arske teritorijalne autonomije u Vojvodini. Imaju?i ovo u vidu, prema našem mišljenju, nije celishodna tendecija nekih ma?arskih politi?kih snaga da se, nasuprot ma?arskoj teritorijalnoj autonomiji, u prvi plan stavlja politi?ka borba za autonomiju Vojvodine, stvaraju?i utisak da je autonomija Vojvodine jednaka sa ma?arskom autonomijiom”, izjavio je Aron ?onka.

Predsednik DZVM-a je naglasio da izjavu predsednika Nacionalnog saveta Ma?ara Tamaša Korheca u Budimpešti smatra obe?avaju?om, pošto je rekao da je svestan ograni?enja Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji i da opstanak i razvoj ma?arske zajednice u Vojvodini dugoro?no može da se obezbedi samo teritorijalnom autonomijom.

(www.vajma.info) 

Podelite ovu stranicu!