Koraks: Ispratio sam sve svoje “junake”, valjda ću i Vučića

11 Dec 2015

Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks dobitnik je prestižne nagrade Saveta za borbu protiv korupcije koja nosi ime preminule dugogodišnje predsednice Verice Barać

Poznati karikaturista Predrag Koraksi? Koraks, ina?e saradnik našeg Radija, dobitnik je prestižne nagrade Saveta za borbu protiv korupcije koja nosi ime preminule dugogodišnje predsednice Verice Bara?. Koraks je godinama radio za prestižne štampane medije u Srbiji da bi postepeno postajao u jednom po jednom nepoželjan. Koraks u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) najpre govori o dugogodišnjoj saradnji sa Savetom za borbu protiv korupcije ?ije je izveštaje ilustrovao svojim karikaturama, uklju?uju?i i poslednji o stanju u medijima u Srbiji.

“Radio sam dugo vremena za njihove publikacije, radili smo na istom poslu. Poznavao sam dobro Vericu Bara?. Savet za borbu protiv korupcije je jedna oaza slobodnog mišljenja, i sada, kada Verice Bara? više nema”, kaže Koraks. Na pitanje zar nije ?udno da karikaturista dobije nagradu za borbu protiv korupcije, Koraks kaže: ”I ja sam bio iznena?en. To je druga, da kažem, državna nagrada, Saveta i pre toga grada Beograda. Sve ostale sam dobijao od nevladinih organzacija, institucija koji promovišu slobodu medija.

Što se saradnje sa Savetom ti?e, ja sam objavio na naslovnoj strani njihovog poslednjeg izveštaja o medijima karikaturu na kojoj jedan veliki palac pritiska novinara kao muvu o staklo prozora.“

RSE: Takvim palcem ste i vi bili zahva?eni. Rekli ste da su vam list Danas i portal RSE “jedine rupe u kojoj možete da vi?ete da su u cara Trojana kozje uši”. Da su vam zatvorena sva druga vrata.

Koraksi?: Pa, jeste. Malo – malo pa se ta vrata zatvaraju. Evo, poslednji slu?aj je sa Drugim programom Radio Beograda. Svi su poslati u penziju, prestali su da rade. A to je bila jedna od retkih oaza slobodnog mišljenja.

RSE: Koji je razlog da su mnogi mediji digli ruke od najpopularnijeg i najnagra?ivanijeg karikaturiste?

Koraksi?: Ne mogu da objasnim, ne znam da li je to neka direktiva, ali ja sam zaista za nekoliko listova prestao da radim. Glavni urednici su mislili da preterujem ili da se ne uklapam u ure?iva?ku politiku. Tako sam prestao da radim i za Vreme i za Novi magazin. Da ne govorim o Ve?ernjim novostima u kojima sam radio 25 godina i izba?en na ulicu posle procesa od tri godine. To me prati sve vreme, ako dirnem u osinje gnezdo. A osinje gnezdo je bio Miloševi?, pa Koštunica,Tadi?, a sada Vu?i?. Nadam se da ?u i njemu do?ekati kraj.

RSE: Sve njih ste ispratili, a svi oni su bili vaši junaci.

Koraksi?: Da, sve sam ispratio i svi su bili moji pacijenti.

RSE: Vi ne odustajete od zar?ale kašike koja je simbol Šešelja iz 90-ih koji je poru?io da ?e ako treba klati Hrvate zar?alom kašikom.

Koraksi?: To je atribut koji mora uvek da se pojavi na mojim karikaturama. To je ono što ja ne mogu da zaboravim. Insistiram na tome. To je moj na?in da podsetim na ono što je prava politike Radikalne stranke, a i ove koja je sada na vlasti.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!