Korać: Srbija ne sme biti talac radikala i švercera

28 Aug 2011

Žarko Korać kaže da Srbija ne može "doveka" biti talac političkih radikala iz Kosovske Mitrovice i švercera

Predsednik Socijaldemokratske unije Žarko Kora? izjavio je da Srbija ne može “doveka” biti talac politi?kih radikala iz Kosovske Mitrovice i švercera sa obe strane granice.

Srbija treba da podstakne Srbe sa severa Kosova da zapo?nu politi?ki dijalog sa Prištinom i da zahteva dosledno poštovanje Ahtisarijevog plana, koji je predvi?ao specifi?nu autonomiju za sever Kosova, napisao je Kora? u autorskom tekstu za novosadski Dnevnik.

Prema njegovim re?ima, Srbija mora po?i od “gorke istine” da su vode?e zemlje EU priznale nezavisnost Kosova, kao i od istine da Srbija nema nikakve ingerencije na Kosovu i da se to više ne?e promeniti.

“Srbija ima legitimno pravo i obavezu da se brine za gra?anska i ljudska prava Srba na Kosovu i za njihovu dobrobit”, naveo je Kora?, i upozorio da Srbija više ne može ignorisati ?injenicu da je zamrznuto stanje na severu Kosova stvar prošlosti. “Ignorisanje te ?injenice Srbiju vodi na slepi kolosek evropskog puta razvoja”, ocenio je Kora? i dodao da Srbija mora formulisati jednu novu politiku prema Kosovu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!