Kopitović: Početak teleradiologije u Srbiji

17 Mar 2016

Istorijski momenat u stručno radiološkom pogledu

Digitalizovani mamograf pušten je danas u rad u Domu zdravlja “Milorad Mika Pavlovi?” u In?iji, a aparat ?e uz pomo? IT tehnologija biti povezan sa Centrom za radiologiju Klini?kog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Vesna Kopitovi? izjavila je da je puštanje u rad tog mamografa “po?etak teleradiologije u Srbiji”.

“Sistem omogu?ava ranije otkrivanje komplikacija, kvalitetniju obradu pacijenata o?itavanjem radioloških nalaza van zdravstvene ustanove i mesta gde su na?injeni, dobijanje drugog specijalisti?kog mišljenja, superviziju nalaza i obavljanje konsultacija bez slanja pacijenta i ponavljanja skupih pregleda”, kazala je ona.

Ova investicija deo je posebnog Programa za o?uvanje i unapre?enje zdravstvene zaštite u Vojvodini, koji Klini?ki centar Vojvodine u Novom Sadu realizuje od 2014, a ukupna finansijska vrednost za ove tri godine iznosila je 45,8 miliona dinara.

“Prisustvujete istorijskom momentu u stru?no radiološkom pogledu, jer danas po?inje teleradiologija u Srbiji”, rekla je upravnica Centra za radiologiju Klini?kog entra Vojvodine Sanja Stojanovi?.

Ona je navela da je In?ija prva od devet ustanova zdravstvene zaštite, koliko je predvi?eno Posebnim programom.

“Daljim širenjem mreže radiolozi iz cele Vojvodine ?e mo?i da komuniciraju sa Centrom za radiologiju Klini?kog centra Vojvodine i da razmenjuju iskustva”, rekla je Stojanovi?.

Stopa karcinoma koji se mogu otkriti mamografom, prema podacima Nacionalnog registra za rak u Vojvodini je u 2013. godini bila 57,6 na 100.000 stanovnika.

Ukupan broj novoobolelih u 2013. godini je bio ve?i od 1.000, a u istoj godini od karcinoma je umrlo 490 osoba.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!