Konzul: Vrbas da uvede crnogorski jezik

04 Jan 2016

Ispunjeni svi zakonski uslovi

Generalni konzul Crne Gore u Sremskim Karlovcima Miodrag Kankaraš pozvao je opštinu Vrbas da uvede crnogorski jezik u službenu upotrebu, jer su za to ispunjeni svi zakonski uslovi.

“Zahtev je obnovljen i ra?unamo da Vrbas, koji apsolutno to zaslužuje, treba da ima u službenoj upotrebi crnogorski jezik. Iz ostvarenja prava na upotrebu jezika, crpe se i druga prava koja su zna?ajna za bilo koju nacionalnu zajednicu. Mislim da se neke po?etne strasti oko pitanja jezika, prisutne u prethodnom periodu i u Crnoj Gori, lagano stišavaju. Kako god to doživljavali, to je zakonsko pravo”, rekao je Kankaraš za današnji novosadski Dnevnik.

Crnogorski jezik do sada je uveden u službenu upotrebu u opštini Mali I?oš.

Crnogorski konzulat u Sremskim Karlovcima je drugi po redu u Srbiji, pored konzularnog odeljenja pri ambasadi te države u Beogradu.

Miodrag Kankaraš je rekao da su ambicije pojedinih udruženja bile da crnogorski konzulat bude u Vrbasu, mestu Lov?enac ili u Novom Sadu, ali je ekonomski momenat bio presudan jer je konzulat u Sremskim Karlovcima smešten u zgradi Magistrata bez naknade.

“Po mom mišljenju, nije bitno gde se nalazi, važno je da funkcioniše i to na zadovoljstvo svih, pogotovo nas u konzulatu, a ?ini mi se Karlov?ana, kao i crnogorske nacionalne zajednice ili iseljenika koji imaju potrebu da u konzulatu završavaju odre?ene poslove”, kazao je Kankaraš.

Prema njegovim re?ima, ukoliko se steknu uslovi, u planu je da se otvori odeljenje ili kancelarija  generalnog konzulata u Vrbasu, gde ?e se jednom ili dva puta sedmi?no primati stranke, ?ime bi se konzulat približio prostoru gde najve?i broj ljudi crnogorske nacionalne zajednice živi, a to su Vrbas, Kula i Mali I?oš.

Dodao je da ?e u budu?nosti posebno do?i do izražaja ekonomska diplomatija, jer prostora za privrednu saradnju, pogotovo izme?u Vojvodine i Crne Gore, još uvek u velikoj meri ima.

U Srbiji, prema poslednjem popisu stanovništva, živi 38.500 Crnogoraca od ?ega oko 25.000 u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!