Konzul: Oko 180.000 dvojnih državljana na referedumu u Mađarskoj

11 May 2016

Mađarska vlada protiv dolaska izbeglica u tu zemlju

Generalni konzul Ma?arske u Subotici Janoš Babi? izjavio je danas da ?e oko 180.000 vojvo?anskih Ma?ara koji imaju dvojno državljastvo imati pravo da glasaju na referendumu o kvotama za izbeglice koji je ju?e usvojio ma?arski parlament.

“Mi smatramo da ma?arski državljani imaju pravo da odlu?uju o tome sa kime žele da žive zajedno na teritoriji Ma?arske”, rekao je Babi? novinarima u Generalnom konzulatu Ma?arske.

On je kazao da ?e na referendumu po?etkom septembra pravo glasa imati oko 180.000 dvojnih državljana koji ?e odlu?ivati o obaveznom prihvatanju migranata koji je nedavno Brisel predložio.

Kako je kazao, Ma?ari van Ma?arske ?e imati mogu?nost da se na referendumu pismenim putem izjasne o ovom pitanju.

“Glasanje na referendumu ?e se odvijati na isti na?in kao što je to bio slu?aj i za vreme izbora 2014. godine”, rekao je Babi?.

Po?etkom septembra ?e u Generalnom konzulatu Ma?arske dvojnim državljanima biti omogu?eno da besplatno zatraže i elektronsku li?nu kartu koja ?e funkcionisati i kao putna isprava i svi neophodni podaci bi?e navedeni na toj jednoj kartici.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!