Konvoj solidarnosti otputovao po izbjeglice

07 Sep 2015

Građani Austrije u privatnim automobilima putuju do Budimpešte odakle dovoze izbjeglice

Na inicijativu aktivista za zaštitu prava izbjeglica u Austriji iz Be?a u Budimpeštu danas je krenulo 140 vozila u sastavu “Konvoja izbjeglica“ kako bi iz Ma?arske dovezli izbjeglice.

Aktivisti su se jutros okupili u jednom be?kom parku, gdje su ih organizatori informisali o detaljima puta, a potom su vozila u koloni krenula ka Ma?arskoj.

Posmatra?i su uzvikivali: “Kažimo to jasno i glasno, izbeglice su ovde dobrodošle”, dok je konvoj, organizovan putem društvene mreže Facebook i pun hrane, vode, higijenskih proizvoda, tople odje?e i plišanih životinja, kretao ispred stadiona u Be?u.

Al Jazeera saznaje da je ma?arska policija zaustavila jedan austrijski automobil ?iji je voza? želio prevesti izbjeglice preko granice u mjestu Nickelsdorf.

Policija je odvela izbjeglice u tranzitnu zonu na granici i nepoznato je šta se dalje desilo.

Neki aktivisti su na društvenim mrežama objavili fotografije sa izbjeglicama u Be?u, što zna?i da su uspjeli pre?i granicu.

Reporterka Al Jazeere Jelena Glušac javlja da je došlo i do verbalnih okršaja aktivista i krijum?ara ljudima jer sada aktivisti besplatno prevoze izbjeglice, na ?emu su krijum?ari ranije zara?ivali.

U protekla tri dana, 14.000 ljudi je prešlo ma?arsko-austrijsku granicu.

Ne boje se hapšenja

Predstavnica organizatora Arszebeth Szabo ranije je kazala da u konvoju u?estvuje 350 osoba sa 140 vozila i da ?e prva pauza biti na grani?nom prelazu u Nickelsdorfu.

Ona je kazala da ?e voza?i trubiti vozilima u znak protesta protiv zatvaranja granica za izbjeglice i da ?e potom nastavit put ka Budimpešti.

Organizator ove kampanje Kurto Vent je izjavio da se ne boji da ?e biti uhapšen u Ma?arskoj.

“Bio bi lud svako ko bi hapsio ljude koji podržavaju ono što je odlu?eno na politi?kom nivou. Rizici koje preduzimamo mi su tako mali u odnosu na one koje su preduzele izbjeglice”, istakao je Vent.

Austrijska vlada je ju?er saopštila da ?e biti kažnjeni svi u konvoju koji pokušaju dovesti izbjeglice iz Ma?arske, a u?esnici koji su krenuli ka Budimpešti tvrde da se ne boje kazni i poru?uju da je nemogu?e sprije?iti ljudsku solidarnost.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!