Konsolidacija u Mađarskoj važna za vojvođanske Mađare

28 Sep 2008

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor govorio je u Budimpešti na izbornoj skupštini stranke Ma?ar…

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor govorio je u Budimpešti na izbornoj skupštini stranke Ma?arski demokratski forum o tome da je za vojvo?anske Ma?are važno da Ma?arska bude snažna zemlja i da je zbog toga zna?ajno da se život ma?arske unutrašnje politike konsoliduje – izvestila je agencija MTI.
Na istom skupu je i Bela Marko, predsednik Demokratskog saveza Ma?ara u Rumuniji, koji je tako?e bio u svojstvu gosta, skrenuo pažnju da podeljena Ma?arska ne može suštinski da pomogne prekograni?nim Ma?arima i da je ma?arskoj dijaspori u Rumuniji važno da se razreše aktuelne napetosti u unutrašnjoj politici u Ma?arskoj. Prema njegovim re?ima, ma?arska unutrašnja politika na drugoj strani granice odaje utisak da ta zbivanja previše zaokupljaju pažnju politi?kih stranaka u Ma?arskoj.
Na izbornom skupu Ma?arskog demokratskoeg foruma, ina?e, na ?elo te stranke ponovo je izabrana Ibolja David, koja je predsednica MDF-a od 1999. godine – javila je agencija.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!