Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja

11 Sep 2008

Pokrajinski sekretarijat za informacije raspisa?e 15. septembra Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti inf…

Grb VojvodinePokrajinski sekretarijat za informacije raspisa?e 15. septembra Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja sa ukupno 26,5 miliona dinara, najavila je danas vojvo?anski sekretar za informacije Ana Tomanova-Makanova. Ona je na sastanku sa ?lanovima Komisije za sprovo?enje konkursa rekla da ?e Sekretarijat nastaviti da pomaže vojvo?anske medije, kako bi što kvalitetnije i odgovornije obavljali svoju misiju i objektivno i blagovremeno informisali gra?ane Vojvodine. “Ta pomo? ?e se, pre svega, ogledati u podržavanju razvojnih projekata, osposobljavanju kadrova, kao i afirmisanju novinarske profesije i medija”, rekla je ona. Na konkursu mogu da u?estvuju lokalni, regionalni i pokrajinski mediji – štampani i elektronski, kao i internet izdanja.
Na sastanku je dogovoreno i da se detaljno sagleda stanje u vojvo?anskim medijima posle primene novog paketa medijskih zakona, a pre svega položaj privatizovanih medija i RTV-stanica koje su od Republi?ke radiodifuzne agencije dobile dozvolu za rad. Komisiju za sprovo?enje konkursa ?ine predsednik Odbora za informisanje Skupštine Vojvodine Oto Buš, predsednik Udruženja novinara Vojvodine Slobodan Jakovljevi?, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonji? i predstavnici Sekretrarijata.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!