Konkurs za Školu nove politike

10 Jun 2010

Rok za prijavu je 15. jul 2010. Škola je namenjena studentima/kinjama društvenih nauka, mladim pravnicima/ama, novinarima/kama, omladinama političkih partija, kao i aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva.

Inicijativa mladih za ljudska prava objavljuje konkurs za upis ?etvrte generacije studenata/kinja Škole nove politike, koja ?e po?eti krajem septembra 2010. godine.

Škola je namenjena studentima/kinjama društvenih nauka, mladim pravnicima/ama, novinarima/kama, omladinama politi?kih partija, kao i aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva.

Naši predava?i/ce su istaknuti profesori/ke iz Srbije i regiona, aktivisti/kinje za ljudska prava, ambasadori/ke sa radnim iskustvom na Balkanu, kao i eksperti/kinje iz oblasti tranzicione pravde i evrointegracija.

Polaznici/e Škole su obavezni da dva semestra (ukupno osam meseci) prisustvuju svim predavanjima i seminarima.

Osmomese?na škola je podeljena na tri modula (tematske celine):

1) Ljudska prava

2) Tranziciona pravda

3) Evrointegracije

Škola se održava u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

U svakom od ovih gradova po 20 izabranih kandidata/kinja sluša?e jednom nedeljno tro?asovna predavanja. Nakon odslušanih predavanja u okviru svakog modula, bi?e organizovani seminari.

Studenti/kinje Škole nove politike imaju obavezu da napišu akademski rad i policy paper na izabranu temu iz nekog od modula. Radovi se pišu u saradnji sa mentorima/kama.
Nabolji radovi ?e biti publikovani u zbirci radova alumista/kinja Škole nove politike.

Kandidati/kinje iz Vojvodine predavanja poha?aju u Novom Sadu, kandidati/kinje sa juga Srbije u Nišu, a kandidati/kinje iz Beograda i okoline u Beogradu. Inicijativa nadokna?uje putne troškove studentima/kinjama koji ne žive u gradu u kojem se Škola održava.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1) Motivaciono pismo koje bi trebalo da sadrži informacije o Vama, o tome ?ime se bavite i koja su Vaša dosadašnja iskustva. Tako?e bi trebalo da Komisiji za selekciju kandidata/kinja pokaže koji su Vaši ciljevi i motivi za prijavljivanje na NPS i koja su Vaša o?ekivanja kao studenta/kinje NPS-a.

2) Dve preporuke osoba sa kojima ste sara?ivali, bilo iz politi?ke partije/organizacije ili Vaših profesora/ki (autenti?no potpisane preporuke sa brojem telefona i e-mail adresama osoba koje Vas preporu?uju)

3) Popunjen upitnik koji možete preuzeti preko linka:

http://rs.yihr.org/article/67/

Konkursnu dokumentaciju dostaviti li?no ili putem pošte na slede?u adresu:

(NPS aplikacija)

Inicijativa mladih za ljudska prava

Kondina 26-II

11000 Beograd, Srbija

Ili putem interneta na slede?i e-mail: nps@yihr.org
(preporuke sa potpisom je potrebno skenirati)

Ako imate dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate e-mail-om:

nps@yihr.org.

Rok za prijavu je 15. jul 2010.

Bi?e kontaktirani samo kandidati/kinje koji u?u u uži krug.

– –

Više informacija o Inicijativi mladih za ljudska prava:

http://rs.yihr.org/

Podelite ovu stranicu!