Konkurs za medije na temu interkulturalnosti

29 May 2014

"Mediji i kulturni identitet Vojvodine"

Zavod za kulturu Vojvodine raspisao je konkurs “Medijakult” za afirmaciju televizijskog stvaralaštva u oblasti kulture, sa akcentom na unapre?enje interkulturalne komunikacije u Vojvodini.

Najboljem autoru bi?e uru?ena nagrada u okviru teme “Mediji i kulturni identitet Vojvodine”.

Rok za dostavljanje televizijskih priloga je 15. oktobar ove godine, a žiri ?e o dibitniku nagrade odlu?iti do 1. novembra.

Više detalja mogu?e je prona?i na sajtu www.kultura-vojvodina.org.rs.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!