Konkurs sa novim pravilima za Festival uličnih svirača

03 Feb 2015

Konkurs je namenjen umetnicima iz domena muzike, plesa, performansa i pantomime, kao i žonglerima, glumcima i drugima koji sebe vide u duhu ulične umetnosti

Festival uli?nih svira?a, koji ?e ove godine biti održan jubilarni 15. put u Novom Sadu, raspisao je konkurs za u?eš?e u ovogodišnjem programu, za pojedince, sastave i trupe.

Kako se navodi, konkurs je namenjen umetnicima iz domena muzike, plesa, performansa i pantomime, kao i žonglerima, glumcima i drugima koji sebe vide u duhu uli?ne umetnosti.

Specifi?nost ovogodišnjeg konkursa za u?estvovanje na Festivalu uli?nih svira?a je ta što se umetnicima koji žele da apliciraju nude tri kategorije prijavljivanja, i to “sa pokrivenim troškovima puta, smeštaja i honorara, sa obezbe?enim smeštajem i samo sa obezbe?enim mestom za nastup”.

Prilikom prijavljivanja, u?esnici sami mogu da izaberu kategoriju u koju ?e se prijaviti, ali ?e umetni?ki odbor Festivala selekciju uskladiti prema izvo?a?kom konceptu i mogu?nostima finansiranja.

Broj u?esnika sa pokrivenim kompletnim troškovima ograni?en je na deset. Konkurs ?e biti otvoren do 1. juna, a rezultati selekcije bi?e objavljeni 1. jula.

Aplikacija za prijavljivanje na konkurs je dostupna na sajtu Festivala www.ulicnisviraci.com.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!