Konferencija: Vodu čuvati kao najveće blago

15 Oct 2017

“Vodu treba shvatiti kao odgovornost a ne kao dobijen i nasleđen resurs”

Dubinske vode treba čuvati kao najveće nacionalno blago i treba prestati sa prodajom bušotina ili sa koncesijama stranim proizvođačima flaširane vode, ocenjeno je na Regionalnoj konferenciji o analitici vode za piće u Somboru.

Učesnici konferencije su upozorili da je loše rešenje ukoliko se prilikom izgradnje nove fabrike vode ne uradi i čišćenje, zamena i dopuna cevovodne mreže, pošto se na taj način garantuje ispravna voda na izlazu iz fabrike, ali ne i na slavini.

Zbog toga je potrebno uticati da čišćenje cevovoda postane neizostavni deo svakog projekata izgradnje ili proširenja fabrike vode za piće, rečeno je na konferenciji.

Učesnici su se založili i za jačanje inspekcijskog nadzora i za povećanje kazni, kao i za obrazovanje građana za tematiku značaja čistih voda, pošto je prevencija najjeftinije rešenje.

Istakli su da pri donošenju regulacionih planova, izradi novih naselja ili pri promeni sistema vodosnabdevanja mora istovremeno da se gradi i kanalizacija i vodovodna infrastruktura.

“Vodu treba shvatiti kao odgovornost a ne kao dobijen i nasleđen resurs”, zaključeno je na konferenciji.

Domaćin konferencije bio je Rotari klub Sombor, u saradnji sa Upravom Grada Sombora i Rotari klubovima Baja i Osijek, a u radu Konferencije učestvovala su 23 kluba iz četiri Rotari distrikta.

Konferenciju je organizovao Rotari Distrikt 2483 Srbija i Crna Gora.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!