Komisija Saveta Evrope: Srbija da prizna genocid u Srebrenici

16 May 2017

Vlasti u Srbiji da delotvorno sprovode Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina i javno priznaju da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) Saveta Evrope (SE) pozvala je Srbiju da prizna genocid u Srebrenici iz jula 1995. godine, upozorila na delovanje fudbalskih navija?kih grupa “uklju?enih u nezakonite i kriminalne aktivnosti”, kao i na rastu?i govor mržnje i nasilje prema Romima i ?lanovima LGBT populacije.

EKRI, ?iji je zadatak borba protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi, izrazio je u ju?e objavljenom izveštaju žaljenje zbog sporog napretka u procesuiranju ratnih zlo?ina.

Komisija ocenjuje i da su se regionalne tenzije na prostoru bivše Jugoslavije naglo pogoršale u poslednjih nekoliko meseci.

U izveštaju se, uz konstataciju da se Srbija izvinila za Srebrenicu, preporu?uje srpskim vlastima da “delotvorno sprovode Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zlo?ina i javno priznaju da zlo?ini po?injeni u Srebrenici predstavljaju genocid”.

U dokumentu se tako?e izražava zabrinutost zbog stalnog rasta govora mržnje u srpskom javnom diskursu, koji je poja?an širokim medijskim izveštavanjem. Podse?a se da je Komesar SE za ljudska prava Nils Muižnieks 2015. godine upozorio da je postala uobi?ajna praksa u Srbiji da visoki javni zvani?nici verbalno napadaju novinare nazivaju?i ih “izdajnicima” i “stranim pla?enicima”.

Tako?e se navodi da mediji nastavljaju da prenose govor mržnje politi?ara i drugih javnih li?nosti, poja?avaju?i time njegovo dejstvo.

Upozorava se na “tabloidizaciju” štampanih medija koji se bore za ekonomsku egzistenciju i pove?anje broja rijaliti programa na televiziji.

EKRI je posebno zabrinut zbog delovanja fudbalskih navija?kih grupa, koje su, kako se navodi u izveštaju, uklju?ene u nezakonite i kriminalne aktivnosti. Isti?e se da su navija?ke grupe povezane s desni?arskim organizacijama koje su povezane sa nacionalisti?kim politi?arima i organizovanim kriminalom.

Komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije pozdravila je donošenje zakona protiv diskriminacije, zapošljavanje policajaca pripadnika albanske nacije, kao i to da Strategija protiv diskriminacije predvi?a donošenje zakona o registrovanju istopolnih veza.

Napredak je postignut u izradi li?nih dokumenata za Rome i pove?anju broja romske dece koja se upisuju u škole, navodi se u izveštaju.

EKRI ocenjuje da stepen nasilja prema Romima ostaje na visokom nivou i dodaje da samo šest odsto romske dece ide u vrti? a 46 odsto završi osnovno obrazovanje.

U važnim delovima javnog sektora gotovo da nema nijednog zaposlenog Roma, a 72 posto svih romskih naselja su i dalje divlja, navodi ova komisija.

EKRI je osnovan 22. marta 1994, s ciljem suzbijanja rasizma, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije koji ugrožavaju ljudska prava i demokratske vrednosti u Evropi. Analiziraju?i stanje u državama ?lanicama Saveta Evrope, EKRI donosi preporuke kojima je cilj revizija zakonodavstva ?lanica, te njihove politike i drugih mera za borbu protiv rasizma. Preporuke EKRI nisu obavezuju?e, ali se u državama ?lanicama ozbiljno razmatraju i uglavnom sprovode u delo.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!