Kocijančić: Važno usvajanje Zakona o finansiranju Vojvodine

21 Jun 2016

Niži nivoi vlasti bi trebalo da budu više uključeni u konsultacije

Portparolka Evropske komisije (EK) Maja Kocijan?i? ocenila je danas da je važno da se usvoji Zakon o finansiranju nadležnosti Vojvodine, što je i Ustavna obaveza Srbije.

Kocijan?i? je za RTV rekla i da mora da postoji bliska saradnja sa republi?kom Vladom kada je re? o implementaciji zakona o nižim nivoima vlasti i njihovom finansiranju.

“Evropska komisija prepoznaje da je Srbija poboljšala javne konsultacije o pitanjima koja su u vezi sa pridruživanjem EU. Ipak, niži nivoi vlasti bi trebalo da budu više uklju?eni u konsultacije o novom zakonodavstvu koje ima lokalni uticaj na njih”, navela je portparolka EK.

Kocijan?i? je istakla i da je nivo decentralizacije suverena stvar zemlje kandidata za ?lanstvo.

“Efikasno sprovo?enje politika i usluga prema gra?anima može biti sprovedeno samo uz snažnu posve?enost i slaganje nadležnosti sa resursima na nižim nivoima vlasti”, dodala je portparolka EK.

Zakon o finansiranju Vojvodine predvi?en je Ustavom Srbije, a krajnji rok za donošenje tog zakonskog akta istekao je krajem 2008. godine. Uprkos najavama resornih ministara u nekoliko mandata, predlog Zakona o finansiranju Vojvodine nikada se nije našao na dnevnom redu, a svoje pravo predlaganja zakonskih rešenja nije iskoristila ni Skupština Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!