Koalicija: Pojedini fotografi i advokati uništavaju medije

07 Feb 2017

“Stvorio se opasan biznis model pa pojedini fotografi i advokatske kancelarije, koristeći lošu sudsku praksu i nedovršene zakone, ostvaruju ogromne profite, pritom ugrožavajući opstanak medija i medijski pluralizam"

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ocenila je danas da loša sudska praksa i neprecizna zakonska rešenja ugrožavaju opstanak medija, koji i ina?e rade u veoma nepovoljnom ekonomskom okruženju.

Koalicija je u saopštenju za javnost navela da je ?vrsto privržena poštovanju autorskih prava i intelektualne svojine, ali je dodala da se mora primetiti da se proteklih godina “stvorio opasan biznis model”, odnosno da pojedini fotografi i advokatske kancelarije, koriste?i lošu sudsku praksu i nedovršene zakone, ostvaruju ogromne profite, pritom ugrožavaju?i opstanak medija i medijski pluralizam.

Koalicija je najavila da ?e se zvani?no obratiti nadležnim sudovima zahtevaju?i izmenu sudske prakse, i pozva?e se na eksperte za autorska prava koji tvrde da fotoreporteri moraju da imaju zaštitu, ali da ona ne sme da bude prekomerna i da guši slobodu izražavanja.

Koalicija je zatražila da se pod hitno pokrene ozbiljna javna rasprava o promeni Zakona o autorskim i srodnim pravima, kako bi se ubudu?e spre?ila zloupotreba autorskih prava.

“Sudovi su, nažalost, postali automat za dosu?ivanje drakonskih, potpuno neprimerenih naknada štete u presudama protiv medija koji su prekršili autorska prava, zanemaruju?i karakteristike pojedinih slu?ajeva, kontekst u kojem su se oni desili i finansijsku mogu?nost medija, posebno lokalnih i regionalnih, od kojih je ve?ina ve? dugo na ivici opstanka. Moramo konstatovati da se pojedini fotografi i advokatske kancelarije koriste i ne?asnim sredstvima”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su sadašnja sudska praksa i neprecizna zakonska rešenja doveli do toga da mnogi mediji automatski pristaju na vansudska poravnanja i pla?aju velike iznose advokatskim kancelarijama koji organizovano pretražuju internet traže?i razlog za tužbu, a povod za tužbu mogu biti i fotografije objavljene i pre desetak godina.

Koalicija je pozvala svoje ?lanove da u svom radu striktno poštuju koncept autorskih prava i da se u tom smislu svakodevno edukuju, ali je apelovala i na fotografska udruženja da se zajedni?ki prona?e model koji bi spre?io neprimereno boga?enje pojedinih fotografa i advokatskih kancelarija nauštrb siromašnih medija i novinara.

Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja ?ine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!