Koalicija: Opština Bač ponovo prekršila medijske zakone

29 Mar 2016

Proces izbora komisije u Baču i njenog rada bio netransparentan, a članovi komisije su potpuno nepoznati stručnoj javnosti

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorila je danas da je opština Bač i ove godine prekršila medijske zakone prilikom realizacije lokalnog konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

U saopštenju Koalicije se ističe da je ta opština i prošle godine kršila medijske zakone, zbog čega je Medijska koalicija protestovala i obavestila javnost i nadležne organe o tome.

“Slučaj Bača je samo još jedan, više nego jasan dokaz da da se moraju obezbediti mehanizmi sankcionisanja onih lokalnih samouprava i nadležnih u njima koji krše i praktično javno ismejavaju Zakon o javnom informisanju i medijima i podzakonske akte proizišle iz njega. U protivnom, medijski zakoni ne samo da će ostati mrtvo slovo nego će čak prouzrokovati i kontraefekte”, piše u saopštenju Koalicije.

Novinarska udruženja su dodala i da u ovom trenutku ne ulaze u kvalitet predloga projekata koje je “stručna komisija” podržala i da upozoravaju da je proces izbora komisije u Baču i njenog rada bio u potpunosti netransparentan, a da su za članove komisije izabrane ličnosti potpuno nepoznate stručnoj javnosti.

U saopštenju se ističe, da prema informacijama Koalicije, najmanje jedan od članova je i zaposlen u lokalnoj samoupravi.

“Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine reprezentativna medijska i novinarska udruženja, predložila je svoje kandidate za članove komisije u Baču, ali niti jedan od njih nije izabran. Istovremeno, i pored pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nismo uspeli da dobijemo informaciju ko su predlagači izabrane ‘stručne komisije'”, navodi se u saopštenju.

Koalicija je podsetila da Zakon o javnom informisanjui i medijima predviđa formiranje nezavisnih komisija za ocenjivanje predloga projekata koje čine nezavisni stručnjaci za medije i medijski radnici koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, a da većinu treba da sačinjavaju predstavnici novinarskih i medijskih udruženja.

“Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres, sa velikom pažnjom prati sprovođenje medijskih zakona na svim nivoima, ukazuje na nepravilnosti, ali i pruža stručnu podršku lokalnim samoupravama u ovom procesu”, piše u saopštenju.

Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja čine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM), Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP).

(Autonomija)