Koalicija: Opština Bač ponovo prekršila medijske zakone

29 Mar 2016

Proces izbora komisije u Baču i njenog rada bio netransparentan, a članovi komisije su potpuno nepoznati stručnoj javnosti

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorila je danas da je opština Ba? i ove godine prekršila medijske zakone prilikom realizacije lokalnog konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

U saopštenju Koalicije se isti?e da je ta opština i prošle godine kršila medijske zakone, zbog ?ega je Medijska koalicija protestovala i obavestila javnost i nadležne organe o tome.

“Slu?aj Ba?a je samo još jedan, više nego jasan dokaz da da se moraju obezbediti mehanizmi sankcionisanja onih lokalnih samouprava i nadležnih u njima koji krše i prakti?no javno ismejavaju Zakon o javnom informisanju i medijima i podzakonske akte proizišle iz njega. U protivnom, medijski zakoni ne samo da ?e ostati mrtvo slovo nego ?e ?ak prouzrokovati i kontraefekte”, piše u saopštenju Koalicije.

Novinarska udruženja su dodala i da u ovom trenutku ne ulaze u kvalitet predloga projekata koje je “stru?na komisija” podržala i da upozoravaju da je proces izbora komisije u Ba?u i njenog rada bio u potpunosti netransparentan, a da su za ?lanove komisije izabrane li?nosti potpuno nepoznate stru?noj javnosti.

U saopštenju se isti?e, da prema informacijama Koalicije, najmanje jedan od ?lanova je i zaposlen u lokalnoj samoupravi.

“Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju ?ine reprezentativna medijska i novinarska udruženja, predložila je svoje kandidate za ?lanove komisije u Ba?u, ali niti jedan od njih nije izabran. Istovremeno, i pored pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja nismo uspeli da dobijemo informaciju ko su predlaga?i izabrane ‘stru?ne komisije'”, navodi se u saopštenju.

Koalicija je podsetila da Zakon o javnom informisanjui i medijima predvi?a formiranje nezavisnih komisija za ocenjivanje predloga projekata koje ?ine nezavisni stru?njaci za medije i medijski radnici koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, a da ve?inu treba da sa?injavaju predstavnici novinarskih i medijskih udruženja.

“Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju ?ine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres, sa velikom pažnjom prati sprovo?enje medijskih zakona na svim nivoima, ukazuje na nepravilnosti, ali i pruža stru?nu podršku lokalnim samoupravama u ovom procesu”, piše u saopštenju.

Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja ?ine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM), Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!