Ko su najsretniji ljudi na svijetu?

31 Dec 2014

U odnosu na prošlu godinu, broj onih koji se izjašnjavaju kao sretni ljudi povećan je za deset posto

Prema istraživanju koje je sprovela istraživa?ka firma WIN/Gallup, a kojim su obuhva?ene 64.000 osoba iz 65 zemalja, najsretniji ljudi svijeta žive na Fidžiju, a me?u najnesretnijim stanovnicima nalaze se Srbijanci.

Najsretniji stanovnici su na Fidžiju, a na kraju liste nalazi se Irak. Na Fidžiju se 93 posto ispitanika izjasnilo kao sretnici, dok se takvima izjasnilo samo 31 posto Ira?ana, javlja Anadolu Agency.

U odnosu na prošlu godinu, broj onih koji se izjašnjavaju kao sretni ljudi pove?an je za deset posto, dakle pove?an je na 70 posto.

Tako?er, 42 posto ispitanika kazalo je kako vjeruje da ?e 2015. godina donijeti ekonomski prosperitet.

Me?u prvih deset zemalja u kojima su najsretniji stanovnici, koje predvode Fidži, nalazi se i Kolumbija, Nigerija, Saudijska Arabija, Azerbejdžan, Indija, Panama, Argentina, Finska i Indonezija.

Me?u zemljama u kojima žive najnesretniji stanovnici pored Iraka se nalaze i Gr?ka, Bugarska i Srbija.

Turska se, me?u 65 zemalja u kojima žive sretni stanovnici, nalazi na 56. mjestu. Prema anketi, u Turskoj se 46 posto ispitanika osje?a sretnim.

Rezultati ankete za 2014. godinu pokazuju da su najsretniji kontinenti Afrika i Azija. Ve?ina stanovnika koji žive na ovim kontinentima izrazili su nadu da ?e 2015. biti dobra godina.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!