Ko je platio osnivačku žurku Treće Svrbije u Hajatu?

13 Oct 2013

Skup je uveličao i Miloš Vučević, nikada izabrani novosadski gradonačelnik

U beogradskom hotelu Hajat nešto što sebe naziva “politi?kom organizacijom Tre?a Srbija” u nedelju je održalo izbornu skupštinu i poru?ilo da ?e se ?vrsto zalagati za to da se prestane sa negativnom selekcijom kadrova u Srbiji. Ako bude po njihovim željama, dakle, uskoro ?e cela država imati priliku da oseti na svojoj koži ono u ?emu ve? više od godinu dana “uživaju” Novosa?ani: u kadrovima poput onih koji vode JKP Informatika i JKP Lisje, o ?lanicama Gradskog ve?a koje dodeljuju novce gra?ana kojekakvim na brzinu sklepanim “zavi?ajnim društvima”, o direktorima koji guslaju i smenjuju “latini?ne” direktore sumnjivih imena…

Skup je uveli?ao i Miloš Vu?evi?, nikada izabrani novosadski gradona?elnik, koji je svojim prisustvom tako podržao koalicione partnere, nekadašnje dverove. Zli jezici kažu da su žurku u Hajatu platili Novosa?ani – preko javnih preduze?a i preko javnog budžeta.

Kao što smo i onomad kazali, pokazalo se još jedared da je Novi Sad avangarda Srbije: ono što je ju?e snašlo nas – sutra ?e sna?i celu Srbiju, i tako je to od jogurt revolucije pa do dana današnjeg. Zato, ne-Novosa?ani, nemate razloga da nam se smejete – eno ih, oni su ve? stigli do Hajata!

Ako nekoga to uopšte i zanima, za predsednika PO Tre?a Svrbija izabran je izvesni Aleksandar Proti?, koji je pri?ao o tome kako je ta stranka okupila “vredne, sposobne, pametne, obrazovane i uspešne ljude”. I još je prorekao da Srbija ima budu?nost, a da su, valjda, oni nosioci iste. “Ništa nam nije teško”, završio je Proti?. Ne sumnjamo da nije. Ali, teško nama s vama.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!