Ko je otkazao sednicu Skupštine Vojvodine?

12 Sep 2011

Skandalozno mešetarenje vojvođanskom imovinom

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je da on nije otkazao današnju sednicu vojvo?anskog parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o amandmanima na Predlog zakona o javnoj svojini, ve? da nije održana zbog tehni?kih propusta.

On je novinarima rekao da ?e zato tražiti odgovornost sekretara Skupštine Vojvodine Milorada Gaši?a.

Podsetimo, sednica je bila zakazana na predlog Vlade Vojvodine koja je ranije utvrdila predlog pet amandmana na Predlog zakona o svojini i koji su posle rasprave u Skupštini Vojvodine trebalo da budu upu?eni Skupštini Srbije.

A, prema saznanjima portala autnomija.info, Vlada Vojvodine nije ni povukla amandmane zbog kojih je i sednica bila zakazana. Stoga nisu jasni ni razlozi neodržavanja skupštinske rasprave.

Telefonski pozivi poslanicima

Ranije danas lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je da mu nije poznato da li je sednica otkazana ili ne. On je, me?utim, u izjavi novinarima istakao da je kasno sino? svim pokrajinski poslanicima u telefonskom razgovoru sugerisano da danas ne do?u u Skupštinu Vojvodine.

“Neko se drznuo da sebi uzme za pravo da sve poslanike sino? izme?u osam i deset izvrti telefonom i da im kaže da danas ne do?u na sednicu. Ko je bio taj i  na bazi ?ega je sebi prisvojio takvo ovlaš?enje? Ko je takav nalog dao? To treba da se sazna, jer se ovde ne radi o sednici, ve? o funkcionisanju vojvo?anskog parlamenta – upozorio je lider SVM-a, ina?e i potpredsednik Vlade Vojvodine.
On je dodao i da takav tretman parlamenta APV nije doživeo od kada se bavi politikom.

– Ovako nešto ne sme da se desi. Verovatno je ozbiljan ralog iza ovoga, ali bi to neko morao da kaže. Mada, mislim da poslanici nisu maloumni, ve? odgovorni ljudi i da se sve moglo rešiti druga?ije – kazao je Pastor, dodavši da su ju?e svi poslanici Ma?arske koalicije ipak došli u parlament, ali da tamo nije bilo drugih poslanika.
Pokrajinska vlada je ina?e amandmanima tražila pravo svojine nad svim onim što je izgra?eno iz budžeta Vojvodine, uklju?uju?i i kanalsku mrežu na teritoriji pokrajine, kao i objekte železni?ke infrastrukture od regionalnog i lokalnog zna?aja.

Tako?e, i puteve drugog reda koji povezuju dva ili više okruga na teritoriji Vojvodine, te pravo svojine i nad objektima na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su bili u društvenoj svojini, a na kojima je kao nosilac prava raspolaganja bila upisana Vojvodina, odnosno javna preduze?a ili ustanove ?iji je osniva? pokrajina.

Pored ostalog, u amandmanima Vlade APV tražio se i prenos udela i akcije Novosadskog sajma i drugih preduze?a u javnu svojinu Vojvodine.

Ina?e, u najve?oj meri ovi zahtevi zapravo su zasnovani na važe?im rešenjima Zakon o utvr?ivanju nadležnosti Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!